Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc: Tiền mật mã và Blockchain hỗ trợ cho một xã hội không dùng tiền mặt

BOK công bố chính thức ra mắt dự án thử nghiệm xã hội không dùng tiền mặt trong “Báo cáo thanh toán 2017”.


Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, Ngân hàng Hàn Quốc (BOK), gần đây đã thông báo họ đang xem xét các các ứng dụng tiền mật mã và blockchain cho dự án một xã hội “không dùng tiền mặt”, tờ TokenPost cho biết vào ngày 1/5.


Theo TokenPost, BOK công bố đã chính thức ra mắt dự án thử nghiệm xã hội không dùng tiền mặt trong “Báo cáo thanh toán 2017” ngày hôm qua. Báo cáo đã đề cập rằng ngân hàng bắt đầu nghiên cứu các trường hợp sử dụng khả thi của blockchain và tiền mật mã, chẳng hạn như áp dụng blockchains và mật khẩu để thanh toán.


Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc: Tiền mật mã và Blockchain hỗ trợ cho một xã hội không dùng tiền mặt

Ngân hàng cũng thành lập một tổ chức nghiên cứu tiền kỹ thuật số và phân tích các hiệu ứng có thể có của tiền mật mã trên hệ thống tài chính tổng thể.


Các mục tiêu chính của dự án là sự tiện lợi của khách hàng và giảm chi phí sản xuất tiền tệ vật lý. Trong năm 2016, Hàn Quốc báo cáo đã chi 53,7 tỷ won (47 triệu USD) cho việc phát hành tiền tệ vật lý.


Chính phủ cũng có kế hoạch sử dụng sáng kiến ​​này như một phương tiện để mở nút nền kinh tế ngầm, nền kinh tế vốn chủ yếu là dùng tiền mặt. Kwak Hyun-soo, một nhà phân tích tại Shinhan Investment Corp cho biết:


"Nó có thể mở nút nền kinh tế ngầm, và do đó tăng cường sự tương đồng trong thuế. Hộp giày đầy đủ 50.000 won tiền giấy mà bạn nhìn thấy trong phim sẽ biến mất trong thực tế (với sự tiến bộ của một xã hội không dùng tiền mặt)."


Theo KoreaTimes, chính phủ Hàn Quốc bắt đầu cân nhắc loại bỏ tiền vật lý vào năm 2016 và dự định trở thành "xã hội không dùng tiền mặt" vào năm 2020. Vào tháng 4 năm 2017, BOK đã đưa ra một thử nghiệm xã hội không có tiền, trong đó khách hàng có thể gửi một khoản tiền nhỏ từ các giao dịch và đặt chúng trong thẻ trả trước hoặc thẻ di động để sử dụng tại các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng giảm giá và cửa hàng bách hóa.


Vào tháng Giêng, bộ phận liên bộ về chính sách tiền mật mã đã làm công chúng Hàn Quốc nhầm lẫn khi Bộ Tư pháp độc lập tuyên bố sẽ cấm giao dịch tiền mật mã. Sau một bản kiến ​​nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói rằng chính phủ sẽ không cấm giao dịch tiền mật mã, mà cuối cùng đã được khẳng định bởi Bộ trưởng Bộ Văn phòng Điều phối Chính sách Chính phủ vào tháng Hai.


Tuần trước, Cointelegraph đưa tin rằng sàn giao dịch tiền mật mã lớn nhất của Hàn Quốc Bithumb đang thúc đẩy việc áp dụng các loại tiền kỹ thuật số trong nước. Việc trao đổi nhằm mục đích phát triển thành nghiệp vụ kinh doanh giống như ngân hàng để làm cho việc sử dụng tiền mật mã trong cuộc sống hàng ngày trực quan hơn.Samsung đặt công nghệ blockchain và mã hóa thành trọng tâm cho hoạt động kinh doanh của mìnhNgan hang Trung uong Han Quoc: Tien mat ma va Blockchain ho tro cho mot xa hoi khong dung tien mat


BOK cong bo chinh thuc ra mat du an thu nghiem xa hoi khong dung tien mat trong “Bao cao thanh toan 2017”.


Ngan hang Trung uong Han Quoc, Ngan hang Han Quoc (BOK), gan day da thong bao ho dang xem xet cac cac ung dung tien mat ma va blockchain cho du an mot xa hoi “khong dung tien mat”, to TokenPost cho biet vao ngay 1/5.


Theo TokenPost, BOK cong bo da chinh thuc ra mat du an thu nghiem xa hoi khong dung tien mat trong “Bao cao thanh toan 2017” ngay hom qua. Bao cao da de cap rang ngan hang bat dau nghien cuu cac truong hop su dung kha thi cua blockchain va tien mat ma, chang han nhu ap dung blockchains va mat khau de thanh toan.


Ngan hang Trung uong Han Quoc: Tien mat ma va Blockchain ho tro cho mot xa hoi khong dung tien mat

Ngan hang cung thanh lap mot to chuc nghien cuu tien ky thuat so va phan tich cac hieu ung co the co cua tien mat ma tren he thong tai chinh tong the.


Cac muc tieu chinh cua du an la su tien loi cua khach hang va giam chi phi san xuat tien te vat ly. Trong nam 2016, Han Quoc bao cao da chi 53,7 ty won (47 trieu USD) cho viec phat hanh tien te vat ly.


Chinh phu cung co ke hoach su dung sang kien ​​nay nhu mot phuong tien de mo nut nen kinh te ngam, nen kinh te von chu yeu la dung tien mat. Kwak Hyun-soo, mot nha phan tich tai Shinhan Investment Corp cho biet:


"No co the mo nut nen kinh te ngam, va do do tang cuong su tuong dong trong thue. Hop giay day du 50.000 won tien giay ma ban nhin thay trong phim se bien mat trong thuc te (voi su tien bo cua mot xa hoi khong dung tien mat)."


Theo KoreaTimes, chinh phu Han Quoc bat dau can nhac loai bo tien vat ly vao nam 2016 va du dinh tro thanh "xa hoi khong dung tien mat" vao nam 2020. Vao thang 4 nam 2017, BOK da dua ra mot thu nghiem xa hoi khong co tien, trong do khach hang co the gui mot khoan tien nho tu cac giao dich va dat chung trong the tra truoc hoac the di dong de su dung tai cac cua hang tien loi, cua hang giam gia va cua hang bach hoa.


Vao thang Gieng, bo phan lien bo ve chinh sach tien mat ma da lam cong chung Han Quoc nham lan khi Bo Tu phap doc lap tuyen bo se cam giao dich tien mat ma. Sau mot ban kien ​​nghi, Bo truong Bo Tai chinh noi rang chinh phu se khong cam giao dich tien mat ma, ma cuoi cung da duoc khang dinh boi Bo truong Bo Van phong Dieu phoi Chinh sach Chinh phu vao thang Hai.


Tuan truoc, Cointelegraph dua tin rang san giao dich tien mat ma lon nhat cua Han Quoc Bithumb dang thuc day viec ap dung cac loai tien ky thuat so trong nuoc. Viec trao doi nham muc dich phat trien thanh nghiep vu kinh doanh giong nhu ngan hang de lam cho viec su dung tien mat ma trong cuoc song hang ngay truc quan hon.Samsung dat cong nghe blockchain va ma hoa thanh trong tam cho hoat dong kinh doanh cua minh

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc: Tiền mật mã và Blockchain hỗ trợ cho một xã hội không dùng tiền mặt

BOK công bố chính thức ra mắt dự án thử nghiệm xã hội không dùng tiền mặt trong “Báo cáo thanh toán 2017”.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: