Atovi - Dự án thành công từ cuộc thi IoT Startup

Trưởng thành từ cuộc thi IoT Startup 2016, Atovi đã trở thành một trong những thương hiệu khóa thông minh có chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như tính an toàn, tiện ích, thẩm mỹ và có giá thành phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam.


 • Sở hữu trí tuệ: Mở lối cho thành công khởi nghiệp
 • Ra mắt Không gian sinh viên khởi nghiệp
 • Phát động Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
 • Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM 2017: Tưng bừng với 30 sự kiện
 • Cuộc thi Khởi nghiệp vì thành phố tôi yêu: Tập trung vào 2 lĩnh vực nóng là chống ngập và ùn tắc giao thông

Khóa cửa thông minh điều khiển bằng thiết bị di động là một thiết bị không mấy xa lạ ở các nước phát triển, thậm chí ở VN cũng đã xuất hiện nhiều thương hiệu của nước ngoài. Tuy nhiên giá thành của những sản phẩm này rất cao trong khi độ bảo mật thông tin là một dấu hỏi lớn. Trưởng thành từ cuộc thi IoT Startup 2016, khóa cửa thông minh đầu tiên của người Việt, thương hiệu Atovi với dòng sản phẩm Glock đã trở thành một trong những thương hiệu khóa thông minh có chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như tính an toàn, tiện ích, thẩm mỹ; có giá thành phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Sản phẩm do nhóm bạn trẻ gồm KS. Ngô Cự Mạnh, KS. Trần Tiên Tín, KS. Võ Thượng Đỉnh nghiên cứu chế tạo đã cho ra mắt.


Khóa thông minh Glock của Atovi

Khóa Glock gồm 2 phần chính: phần cứng là khóa điện tử (lắp đặt trên cửa) và phần mềm là ứng dụng điều khiển (app) trên thiết bị di động để quản lý khóa. Phần cứng của hệ thống là hộp điều khiển sẽ kết nối với điện thoại thông qua công nghệ Bluetooth chuẩn mới (Bluetooth Low Enegry – BLE). Ưu điểm của công nghệ BLE là gia tăng tính bảo mật và tiết kiệm năng lượng hơn so với phương pháp kết nối bằng sóng Wi-Fi, đồng thời đảm bảo chất lượng kết nối tốt. Ngoài ra, hộp điều khiển và hệ thống chốt cửa được lắp đặt bên trong cửa nên rất đảm bảo tính thẩm mỹ, chuyên nghiệp của sản phẩm.


Ông Ngô Cự Mạnh chia sẻ, phải mất hơn 6 tháng nhóm mới hoàn thành sản phẩm. Từ ý tưởng đi đến sản phẩm mất rất nhiều thời gian vì Việt Nam chưa sẵn các thiết bị phần cứng. Khóa Glock liên quan đến nhiều ngành như cơ khí, phần cứng điện tử, phần mềm,… trong khi rất ít công ty sẵn sàng làm các sản phẩm còn ở giai đoạn nghiên cứu và phát triển (R&D). Đây là khó khăn lớn trong quá trình hoàn thành sản phẩm.


Atovi đoạt giải khuyến khích tại cuộc thi IoT Startup năm 2016

Nhóm đã tự thiết kế và làm chủ công nghệ về mạch, cũng như chip điều khiển BLE giúp đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, bảo mật và khả năng tích hợp, phù hợp với sự phát triển IoT. Khóa Glock đã được triển khai rất thành công ở một số văn phòng và nhà ở tại TP. HCM. Hiện nay sản phẩm vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu phát triển các thế hệ tiếp theo nhằm đưa ra thị trường các sản phẩm có chất lượng tốt, ứng dụng các công nghệ tiên tiến hiện nay.


Ngoài giải khuyến khích tại cuộc thi IoT Startup năm 2016, sản phẩm cũng đã đạt Giải vàng Giải thưởng Thiết kế, chế tạo, ứng dụng do Thành Đoàn TP. HCM tổ chức. Hiện nay, dự án đang được Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao hỗ trợ ươm tạo.


Ông Ngô Cự Mạnh cho biết thêm: "Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm cùng với những hỗ trợ tích cực từ Vườn ươm chính là những khích lệ, động lực to lớn để Atovi tiếp tục trưởng thành và phát triển vững mạnh".

Atovi - Du an thanh cong tu cuoc thi IoT Startup


Truong thanh tu cuoc thi IoT Startup 2016, Atovi da tro thanh mot trong nhung thuong hieu khoa thong minh co chat luong cao, dap ung day du cac tieu chi nhu tinh an toan, tien ich, tham my va co gia thanh phu hop voi nguoi tieu dung Viet Nam.


 • So huu trí tue: Mo loi cho thành công khoi nghiep
 • Ra mat Không gian sinh viên khoi nghiep
 • Phát dong Giai thuong Doi moi sáng tao và khoi nghiep Thành pho Ho Chí Minh nam 2018
 • Tuan le Doi moi sáng tao và khoi nghiep TP.HCM 2017: Tung bung voi 30 su kien
 • Cuoc thi Khoi nghiep vì thành pho tôi yêu: Tap trung vào 2 linh vuc nóng là chong ngap và ùn tac giao thông

Khóa cua thông minh dieu khien bang thiet bi di dong là mot thiet bi không may xa la o các nuoc phát trien, tham chí o VN cung dã xuat hien nhieu thuong hieu cua nuoc ngoài. Tuy nhiên giá thành cua nhung san pham này rat cao trong khi do bao mat thông tin là mot dau hoi lon. Truong thành tu cuoc thi IoT Startup 2016, khóa cua thông minh dau tiên cua nguoi Viet, thuong hieu Atovi voi dòng san pham Glock dã tro thành mot trong nhung thuong hieu khóa thông minh có chat luong cao, dáp ung day du các tiêu chí nhu tính an toàn, tien ích, tham my; có giá thành phù hop voi nguoi tiêu dùng Viet Nam. San pham do nhóm ban tre gom KS. Ngô Cu Manh, KS. Tran Tiên Tín, KS. Võ Thuong Dinh nghiên cuu che tao dã cho ra mat.


Khóa thông minh Glock cua Atovi

Khóa Glock gom 2 phan chính: phan cung là khóa dien tu (lap dat trên cua) và phan mem là ung dung dieu khien (app) trên thiet bi di dong de quan lý khóa. Phan cung cua he thong là hop dieu khien se ket noi voi dien thoai thông qua công nghe Bluetooth chuan moi (Bluetooth Low Enegry – BLE). Uu diem cua công nghe BLE là gia tang tính bao mat và tiet kiem nang luong hon so voi phuong pháp ket noi bang sóng Wi-Fi, dong thoi dam bao chat luong ket noi tot. Ngoài ra, hop dieu khien và he thong chot cua duoc lap dat bên trong cua nên rat dam bao tính tham my, chuyên nghiep cua san pham.


Ông Ngô Cu Manh chia se, phai mat hon 6 tháng nhóm moi hoàn thành san pham. Tu ý tuong di den san pham mat rat nhieu thoi gian vì Viet Nam chua san các thiet bi phan cung. Khóa Glock liên quan den nhieu ngành nhu co khí, phan cung dien tu, phan mem,… trong khi rat ít công ty san sàng làm các san pham còn o giai doan nghiên cuu và phát trien (R&D). Dây là khó khan lon trong quá trình hoàn thành san pham.


Atovi doat giai khuyen khích tai cuoc thi IoT Startup nam 2016

Nhóm dã tu thiet ke và làm chu công nghe ve mach, cung nhu chip dieu khien BLE giúp dam bao các yêu cau ve chat luong, bao mat và kha nang tích hop, phù hop voi su phát trien IoT. Khóa Glock dã duoc trien khai rat thành công o mot so van phòng và nhà o tai TP. HCM. Hien nay san pham van dang tiep tuc duoc nghiên cuu phát trien các the he tiep theo nham dua ra thi truong các san pham có chat luong tot, ung dung các công nghe tiên tien hien nay.


Ngoài giai khuyen khích tai cuoc thi IoT Startup nam 2016, san pham cung dã dat Giai vàng Giai thuong Thiet ke, che tao, ung dung do Thành Doàn TP. HCM to chuc. Hien nay, du án dang duoc Vuon uom Doanh nghiep Công nghe cao ho tro uom tao.


Ông Ngô Cu Manh cho biet thêm: "Con duong phía truoc chac chan còn nhieu khó khan, nhung voi su quyet tâm cùng voi nhung ho tro tích cuc tu Vuon uom chính là nhung khích le, dong luc to lon de Atovi tiep tuc truong thành và phát trien vung manh".


Atovi - Dự án thành công từ cuộc thi IoT Startup

Trưởng thành từ cuộc thi IoT Startup 2016, Atovi đã trở thành một trong những thương hiệu khóa thông minh có chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như tính an toàn, tiện ích, thẩm mỹ và có giá thành phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: