Dự án đèn thông minh S3 thành công từ cuộc thi IoT Startup

Dự án đèn thông minh S3 đã được thử nghiệm thực tế sản phẩm thành công tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, Quận 9 và Khu dân cư Homyland, Quận 2.


 • Thành phố thông minh là điển hình của IoT
 • IoT gắn liền với nông nghiệp
 • Tấn công DDoS nguy hiểm hơn... bởi thiết bị IoT
 • 4G LTE: Bệ phóng cho kỷ nguyên IoT
 • Bagel - Thước đo thời IoT

Phan Minh Hiếu, chàng kỹ sư trẻ với gần 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Điện lực Tây Úc đã dũng cảm về Việt Nam khởi nghiệp dự án Hệ thống đèn đường thông minh S3. Năm 2016, anh Phan Minh Hiếu cùng với anh Đỗ Nguyên Thanh Đồng mang Dự án Hệ thống đèn đường thông minh S3 đến với cuộc thi IoT Startup và đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc.


Giải pháp đèn thông minh S3

Ngay sau đó, dự án S3 đã chính thức tham gia vào chương trình ươm tạo tại Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao. Đến nay, dự án đã được thử nghiệm thực tế sản phẩm thành công tại Khu Công nghệ cao TP.HCM Quận 9 và Khu dân cư Homyland Quận 2. Vào tháng 5/2017, sản phẩm hệ thống đèn đường thông minh công nghệ Việt do Công ty Cổ phần Công nghệ S3 nghiên cứu phát triển đã chính thức được công bố tại Lễ Trình diễn Giải pháp cho thành phố thông minh – Hệ thống đèn đường thông minh S3 do Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao tổ chức.


Với kinh nghiệm được tiếp cận những công nghệ hiện đại nhất thế giới khi còn làm ở Tây Úc như cùng Silver Spring Networks triển khai mạng lưới điện thông minh, điện kế thông minh đến các hộ dân toàn bang Tây Úc (Australia), Hệ thống đèn đường thông minh S3 được phát triển trên nền tảng công nghệ hoàn toàn do chính người Việt Nam phát triển, tuy nhiên có được những tính năng ưu việt tương đương với những công nghệ hàng đầu trên thế giới.


Hệ thống điều khiển đèn đường thông minh được thiết kế nhằm tiết kiệm năng lượng, bao gồm các bóng đèn chiếu sáng kiểu mới như đèn Led, bộ điều khiển cảm biến gắn trên cột đèn, các bộ phận truyền nhận tín hiệu và hệ thống trung tâm điều khiển. Các bộ phận này được kết nối thông qua mạng không dây/có dây cho phép truyền nhận tín hiệu hai chiều phục vụ chức năng điều khiển, giám sát.


Dự án hệ thống đèn đường thông minh S3 gây ấn tượng tại Lễ trao giải “Khởi nghiệp sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam”

Hệ thống đèn đường thông minh S3 cũng giúp điều chỉnh mức độ sử dụng các bóng đèn tùy thuộc vào nhu cầu, lưu lượng người trên các tuyến đường, khu vực; có thể bật/ tắt, chỉnh độ sáng theo thời gian, mật độ người, phương tiện qua lại thông qua bộ cảm biến.


Tháng 10/2017, Bộ KH&CN phối hợp với Ngân hàng Thế giới đã tổ chức Lễ trao giải “Khởi nghiệp sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam”. 21 dự án xuất sắc đã được trao giải tại buổi lễ này trong đó rất nhiều người đã ấn tượng và dành sự quan tâm đặc biệt với dự án hệ thống đèn đường thông minh S3.


Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Năng lượng (Bộ Công thương), hiện nay, điện năng tiêu thụ cho chiếu sáng chiếm 35% tổng điện năng tiêu thụ của cả nước. Trong khi đó, trên thế giới con số này chỉ có khoảng 15 - 17%. Chính vì vậy, S3 rất kỳ vọng giải pháp sẽ giúp tiết kiệm 30-70% lượng điện năng sử dụng chiếu sáng; 80% chi phí bảo trì; tiết kiệm chi phí vận hành (giảm hoàn toàn nhân công vận hành). Đồng thời, hệ thống giúp nâng tuổi thọ bóng đèn do giảm công suất và thời gian chiếu sáng.


Với việc Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây dựng Thành phố thông minh, Dự án Hệ thống đèn đường thông minh S3 chắc chắn sẽ là một trong những dự án khởi nghiệp tiêu biểu, thể hiện tinh thần và trách nhiệm của các startup trong việc đề xuất các giải pháp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh trong tương lai không xa.

Du an den thong minh S3 thanh cong tu cuoc thi IoT Startup


Du an den thong minh S3 da duoc thu nghiem thuc te san pham thanh cong tai Khu Cong nghe cao TP.HCM, Quan 9 va Khu dan cu Homyland, Quan 2.


 • Thành pho thông minh là dien hình cua IoT
 • IoT gan lien voi nông nghiep
 • Tan công DDoS nguy hiem hon... boi thiet bi IoT
 • 4G LTE: Be phóng cho ky nguyên IoT
 • Bagel - Thuoc do thoi IoT

Phan Minh Hieu, chàng ky su tre voi gan 10 nam kinh nghiem làm viec tai Công ty Dien luc Tây Úc dã dung cam ve Viet Nam khoi nghiep du án He thong dèn duong thông minh S3. Nam 2016, anh Phan Minh Hieu cùng voi anh Do Nguyên Thanh Dong mang Du án He thong dèn duong thông minh S3 den voi cuoc thi IoT Startup và dã xuat sac giành giai nhat chung cuoc.


Giai pháp dèn thông minh S3

Ngay sau dó, du án S3 dã chính thuc tham gia vào chuong trình uom tao tai Vuon uom Doanh nghiep Công nghe cao. Den nay, du án dã duoc thu nghiem thuc te san pham thành công tai Khu Công nghe cao TP.HCM Quan 9 và Khu dân cu Homyland Quan 2. Vào tháng 5/2017, san pham he thong dèn duong thông minh công nghe Viet do Công ty Co phan Công nghe S3 nghiên cuu phát trien dã chính thuc duoc công bo tai Le Trình dien Giai pháp cho thành pho thông minh – He thong dèn duong thông minh S3 do Vuon uom Doanh nghiep Công nghe cao to chuc.


Voi kinh nghiem duoc tiep can nhung công nghe hien dai nhat the gioi khi còn làm o Tây Úc nhu cùng Silver Spring Networks trien khai mang luoi dien thông minh, dien ke thông minh den các ho dân toàn bang Tây Úc (Australia), He thong dèn duong thông minh S3 duoc phát trien trên nen tang công nghe hoàn toàn do chính nguoi Viet Nam phát trien, tuy nhiên có duoc nhung tính nang uu viet tuong duong voi nhung công nghe hàng dau trên the gioi.


He thong dieu khien dèn duong thông minh duoc thiet ke nham tiet kiem nang luong, bao gom các bóng dèn chieu sáng kieu moi nhu dèn Led, bo dieu khien cam bien gan trên cot dèn, các bo phan truyen nhan tín hieu và he thong trung tâm dieu khien. Các bo phan này duoc ket noi thông qua mang không dây/có dây cho phép truyen nhan tín hieu hai chieu phuc vu chuc nang dieu khien, giám sát.


Du án he thong dèn duong thông minh S3 gây an tuong tai Le trao giai “Khoi nghiep sáng tao ung phó voi bien doi khí hau Viet Nam”

He thong dèn duong thông minh S3 cung giúp dieu chinh muc do su dung các bóng dèn tùy thuoc vào nhu cau, luu luong nguoi trên các tuyen duong, khu vuc; có the bat/ tat, chinh do sáng theo thoi gian, mat do nguoi, phuong tien qua lai thông qua bo cam bien.


Tháng 10/2017, Bo KH&CN phoi hop voi Ngân hàng The gioi dã to chuc Le trao giai “Khoi nghiep sáng tao ung phó voi bien doi khí hau Viet Nam”. 21 du án xuat sac dã duoc trao giai tai buoi le này trong dó rat nhieu nguoi dã an tuong và dành su quan tâm dac biet voi du án he thong dèn duong thông minh S3.


Theo so lieu thong kê tu Tong cuc Nang luong (Bo Công thuong), hien nay, dien nang tiêu thu cho chieu sáng chiem 35% tong dien nang tiêu thu cua ca nuoc. Trong khi dó, trên the gioi con so này chi có khoang 15 - 17%. Chính vì vay, S3 rat ky vong giai pháp se giúp tiet kiem 30-70% luong dien nang su dung chieu sáng; 80% chi phí bao trì; tiet kiem chi phí van hành (giam hoàn toàn nhân công van hành). Dong thoi, he thong giúp nâng tuoi tho bóng dèn do giam công suat và thoi gian chieu sáng.


Voi viec Thành pho Ho Chí Minh dang trien khai ke hoach xây dung Thành pho thông minh, Du án He thong dèn duong thông minh S3 chac chan se là mot trong nhung du án khoi nghiep tiêu bieu, the hien tinh than và trách nhiem cua các startup trong viec de xuat các giai pháp xây dung Thành pho Ho Chí Minh tro thành thành pho thông minh trong tuong lai không xa.


Dự án đèn thông minh S3 thành công từ cuộc thi IoT Startup

Dự án đèn thông minh S3 đã được thử nghiệm thực tế sản phẩm thành công tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, Quận 9 và Khu dân cư Homyland, Quận 2.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: