Từ hôm nay 1/5/2018, cước kết nối cuộc gọi giữa 2 mạng di động sẽ dao động từ 400 - 440 đồng/phút, thay cho mức từ 500 – 550 đồng/phút như hiện nay, tức là giảm khoảng 20%.


Theo thông tư 48/2017/TT-BTTTT ra ngày 29/12/2017 quy định từ ngày 1/5/2018, giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng di động được áp dụng như sau, trường hợp gọi đến số thuê bao của nhà mạng Viettel, mạng di động gọi đi phải trả cho Viettel 400 đồng/phút; gọi đến số thuê bao của các nhà mạng MobiFone, VinaPhone, VietnamMobile, Công ty cổ phần Viễn thông di động toàn cầu (Gtel Mobile), mạng di động gọi đi phải trả cho nhà mạng này 440 đồng/phút.


Trước đây, giá cước kết nối dao động từ 500 đồng-550 đồng/phút. Như vậy, mức cước mới sẽ giảm 20% so với mức cước hiện hành.


Thông tư 48 cũng quy định cụ thể về giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng điện thoại cố định nội hạt vào di động. Theo đó, mạng điện thoại cố định nội hạt thực hiện cuộc gọi đến mạng di động thì phải trả cho nhà mạng di động 320 đồng/phút. Giá cước nêu trên đã bao gồm phần giá cước kết nối trả cho doanh nghiệp khi phải kết nối gián tiếp qua mạng đường dài trong nước, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.


Để bảo đảm quyền lợi và thúc đẩy phát triển thuê bao trả sau, hạn chế cuộc gọi rác, tin nhắn rác, Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất được ban hành, trên tinh thần bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường dịch vụ thông tin di động.


Nhà mạng tạm dừng thanh toán thẻ cào: Doanh thu doanh nghiệp nội dung số và game online giảm đến 90%Tu hom nay 1/5, gia cuoc dien thoai giua cac mang giam 20%


Tu hom nay 1/5/2018, cuoc ket noi cuoc goi giua 2 mang di dong se dao dong tu 400 - 440 dong/phut, thay cho muc tu 500 – 550 dong/phut nhu hien nay, tuc la giam khoang 20%.


Theo thong tu 48/2017/TT-BTTTT ra ngay 29/12/2017 quy dinh tu ngay 1/5/2018, gia cuoc ket noi doi voi cuoc goi thoai giua hai mang di dong duoc ap dung nhu sau, truong hop goi den so thue bao cua nha mang Viettel, mang di dong goi di phai tra cho Viettel 400 dong/phut; goi den so thue bao cua cac nha mang MobiFone, VinaPhone, VietnamMobile, Cong ty co phan Vien thong di dong toan cau (Gtel Mobile), mang di dong goi di phai tra cho nha mang nay 440 dong/phut.


Truoc day, gia cuoc ket noi dao dong tu 500 dong-550 dong/phut. Nhu vay, muc cuoc moi se giam 20% so voi muc cuoc hien hanh.


Thong tu 48 cung quy dinh cu the ve gia cuoc ket noi doi voi cuoc goi thoai tu mang dien thoai co dinh noi hat vao di dong. Theo do, mang dien thoai co dinh noi hat thuc hien cuoc goi den mang di dong thi phai tra cho nha mang di dong 320 dong/phut. Gia cuoc neu tren da bao gom phan gia cuoc ket noi tra cho doanh nghiep khi phai ket noi gian tiep qua mang duong dai trong nuoc, chua bao gom thue gia tri gia tang.


De bao dam quyen loi va thuc day phat trien thue bao tra sau, han che cuoc goi rac, tin nhan rac, Thong tu so 47/2017/TT-BTTTT ngay 29/12/2017 quy dinh han muc khuyen mai doi voi dich vu thong tin di dong mat dat duoc ban hanh, tren tinh than bao dam canh tranh lanh manh tren thi truong dich vu thong tin di dong.


Nha mang tam dung thanh toan the cao: Doanh thu doanh nghiep noi dung so va game online giam den 90%

Từ hôm nay 1/5, giá cước điện thoại giữa các mạng giảm 20%

Từ hôm nay 1/5/2018, cước kết nối cuộc gọi giữa 2 mạng di động sẽ dao động từ 400 - 440 đồng/phút, thay cho mức từ 500 – 550 đồng/phút như hiện nay, tức là giảm khoảng 20%.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: