Trung Quốc bắt 15 người chuyên viết và phát tác phần mềm hack

Giới chức Trung Quốc vừa bắt giữ 15 nghi can chuyên phát triển và phát tán phần mềm gian lận cho PlayerUnknown’s Battlegrounds. Các tội phạm mạng này đối mặt với án tù và khoản phạt lên đến 30 triệu Nhân dân tệ - tương 116 tỷ đồng.


Thông tin này được PUBG Corp công bố trên một bài post được đăng tải trên Steam. Theo đó, PUBG Corp đã phối hợp cùng nhiều nhà chức trách địa phương để thu thập thông tin và thực hiện các vụ bắt giữ 15 nghi phạm nói trên. Những phần mềm hack, cheat do các nghi can này tạo ra và phát tán trên mạng còn có khả năng điều khiển và thu thập thông tin từ máy của người dùng chúng. 15 nghi can này chuyên phát triển và phát tán phần mềm gian lận cho PlayerUnknown’s Battlegrounds.
Giới chức Trung Quốc vừa bắt giữ 15 nghi can chuyên phát triển và phát tán phần mềm gian lận cho PlayerUnknown’s Battlegrounds.
Cụ thể, sau một quá trình điều tra và theo dõi, vào ngày 25/4 vừa qua, 15 nghi can đã bị bắt giữ. Theo những thông tin đã được cảnh sát Trung Quốc công bố và được PUBG Corp chuyển tải, họ đã xác nhận được những phần mềm mã độc được nhóm này tạo ra, trong đó bao gồm cả những trojan được giấu trong một số phần mềm gian lận và được dùng để đánh cắp thông tin của người dùng. Những nghi phạm vừa sa lưới nói trên bị kết tội “phát triển phần mềm hack, host để cung cấp cho "chợ giao dịch các phần mềm hack và các trung gian giao dịch". Bọn chúng đã bị chính quyền địa phương tuyên phạt khoảng 30 triệu Nhân dân tệ, tương đương khoảng 116 tỷ đồng. Theo thông báo của cảnh sát Trung Quốc, họ vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra về những đối tượng có liên quan khác. Nhiều bằng chứng cảnh sát có được cho thấy, một số phần mềm hack được phát tán qua internet có chứa trojan "Heybox" - một trojan do Trung Quốc phát triển và khá thịnh hành tại quốc gia này, đã được các tội phạm dùng để khống chế máy tính của người dùng, đồng thời quét dữ liệu và thu thập thông tin của họ. Vào năm ngoái, một người viết phần mềm hack cho Counter-Strike là Global Offensive cũng đã bị bắt tại Trung Quốc.Trung Quoc bat 15 nguòi chuyen viet va phat tac phan mem hack


Gioi chuc Trung Quoc vua bat giu 15 nghi can chuyen phat trien va phat tan phan mem gian lan cho PlayerUnknown’s Battlegrounds. Cac toi pham mang nay doi mat voi an tu va khoan phat len dén 30 triẹu Nhan dan tẹ - tuong 116 tỷ dong.


Thông tin này duoc PUBG Corp công bo trên mot bài post duoc dang tai trên Steam. Theo dó, PUBG Corp dã phoi hop cùng nhieu nhà chuc trách dia phuong de thu thap thông tin và thuc hien các vu bat giu 15 nghi pham nói trên. Nhung phan mem hack, cheat do các nghi can này tao ra và phát tán trên mang còn có kha nang dieu khien và thu thap thông tin tu máy cua nguoi dùng chúng. 15 nghi can này chuyên phát trien và phát tán phan mem gian lan cho PlayerUnknown’s Battlegrounds.
Gioi chuc Trung Quoc vua bat giu 15 nghi can chuyên phát trien và phát tán phan mem gian lan cho PlayerUnknown’s Battlegrounds.
Cu the, sau mot quá trình dieu tra và theo dõi, vào ngày 25/4 vua qua, 15 nghi can dã bi bat giu. Theo nhung thông tin dã duoc canh sát Trung Quoc công bo và duoc PUBG Corp chuyen tai, ho dã xác nhan duoc nhung phan mem mã doc duoc nhóm này tao ra, trong dó bao gom ca nhung trojan duoc giau trong mot so phan mem gian lan và duoc dùng de dánh cap thông tin cua nguoi dùng. Nhung nghi phạm vùa sa luói nói trên bi ket toi “phát trien phan mem hack, host de cung cap cho "cho giao dich các phan mem hack và các trung gian giao dich". Bon chúng dã bi chính quyen dia phuong tuyên phat khoang 30 trieu Nhân dân te, tuong duong khoang 116 tỷ dong. Theo thông báo cua canh sát Trung Quoc, ho van dang tiep tuc mo rong dieu tra ve nhung doi tuong có liên quan khác. Nhieu bang chung canh sát có duoc cho thay, mot so phan mem hack duoc phát tán qua internet có chua trojan "Heybox" - mot trojan do Trung Quoc phát trien và khá thinh hành tai quoc gia này, dã duoc các toi pham dùng de khong che máy tính cua nguoi dùng, dong thoi quét du lieu và thu thap thông tin cua ho. Vào nam ngoái, mot nguòi viet phan mem hack cho Counter-Strike là Global Offensive cung dã bi bat tai Trung Quoc.

Trung Quốc bắt 15 người chuyên viết và phát tác phần mềm hack

Giới chức Trung Quốc vừa bắt giữ 15 nghi can chuyên phát triển và phát tán phần mềm gian lận cho PlayerUnknown’s Battlegrounds. Các tội phạm mạng này đối mặt với án tù và khoản phạt lên đến 30 triệu Nhân dân tệ - tương 116 tỷ đồng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: