Vụ WannaCry: Việt Nam thuộc Top 20 quốc gia bị thiệt hại nhiều nhất

Hãng bảo mật Kaspersky vừa cho biết, trong cuộc tấn công mạng bằng virus tống tiền WannaCry làm chao đảo thế giới năm 2017, thì Việt Nam thuộc Top 20 quốc gia bị thiệt hại nặng nề nhất.


Mới đây, hãng bảo mật Kaspersky đã đưa ra một bản báo cáo tổng kết năm 2017 và những xu hướng tấn công mạng năm 2018 tại Việt Nam. Theo đó, hồi đầu năm 2017, cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền WannaCry ảnh hưởng đến 74 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.Chỉ sau vài giờ lây lan, Việt Nam có hơn 200 doanh nghiệp bị nhiễm, là một trong 20 nước bị thiệt hại nặng nề nhất. Ngoài cuộc tấn công của WannaCry, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ máy tính thuộc hệ thống công nghiệp bị tấn công cao nhất thế giới, với tỷ lệ tới 69.6%. Cùng đó, Việt Nam cũng là quốc gia có tỷ lệ tấn công có chủ đích xếp thứ hạng cao trên thế giới.
Vụ mã độc tống tiền WannaCry: Việt Nam thuộc Top 20 quốc gia thiệt hại nhất.
Dữ liệu trên bảng tổng kết từ Kaspersky Lab cũng ghi nhận, Việt Nam nằm trong Top 3 quốc gia chịu ảnh hưởng về các cuộc tấn công nhắm vào những thiết bị IoT khi chiếm tỷ lệ tới 15% số lượng các cuộc tấn công trên toàn cầu (Trung Quốc chiếm 17%, Nga chiếm 8%). Tổng số phần mềm độc hại nhắm đến thiết bị IoT hiện là hơn 7.000 mẫu trong năm 2017, con số này sẽ còn tiếp tục tăng nhanh nếu không quan tâm bảo mật cho thiết bị. Trong khi đó, việc đảm bảo an toàn thông tin đang gặp nhiều khó khăn như thiếu sự quản lý tốt trong hệ thống máy tính, sự hiểu biết về an toàn thông tin của các cá nhân và tổ chức, phản ứng nhanh và chính xác khi các cuộc tấn công xảy ra. Nhận định về xu hướng tấn công mạng tại Việt Nam trong 2018 này, Kaspersky cho biết, sẽ bùng nổ tấn công có chủ đích khi Việt Nam quyết tâm xây dựng thành phố thông minh (Smart City) khi sử dụng nhiều thiết bị cảm biến, camera và các thiết bị IoT. Với lượng lớn hệ thống camera, cảm biến và các thiết bị IoT được đưa vào sử dụng, thành phố thông minh sẽ là môi trường lý tưởng cho tội phạm mạng thực hiện tấn công từ quy mô nhỏ đến lớn. Các chuyên gia bảo mật tại Kaspersky Lab khuyến nghị các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam nên chủ động giám sát an ninh hệ thống để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn sự cố an toàn mạng. Còn người dùng nên hạn chế truy cập từ mạng bên ngoài nếu thấy không cần thiết hoặc tắt tất cả các dịch vụ mạng trong trường hợp không sử dụng đến thiết bị. Thay đổi mật khẩu khi bắt đầu sử dụng thiết bị mới. Thường xuyên cập nhật phần mềm và sử dụng biện pháp bảo vệ toàn diện cho hệ thống và thiết bị.Vu WannaCry: Viet Nam thuoc Top 20 quoc gia bị thiet hai nhièu nhat


Hang bao mat Kaspersky vua cho biet, trong cuoc tan cong mang bang virus tong tien WannaCry lam chao dao the gioi nam 2017, thì Viet Nam thuoc Top 20 quoc gia bi thiet hai nang nè nhat.


Moi dây, hãng bao mat Kaspersky dã dua ra mot ban báo cáo tong ket nam 2017 và nhung xu huong tan công mang nam 2018 tai Viet Nam. Theo dó, hoi dau nam 2017, cuoc tan công bang mã doc tong tien WannaCry anh huong den 74 quoc gia và vùng lãnh thổ, trong dó có Viet Nam.Chi sau vài gio lây lan, Viet Nam có hon 200 doanh nghiep bi nhiem, là mot trong 20 nuoc bị thiet hai nang ne nhat. Ngoài cuoc tan công cua WannaCry, Viet Nam là quoc gia có ty le máy tính thuoc he thong công nghiep bi tan công cao nhat the gioi, voi ty le toi 69.6%. Cùng dó, Viet Nam cung là quoc gia có ty le tan công có chu dích xep thu hang cao trên the gioi.
Vu mã dộc tống tiền WannaCry: Viet Nam thuoc Top 20 quoc gia thiet hai nhat.
Du lieu trên bang tong ket tu Kaspersky Lab cung ghi nhan, Viet Nam nam trong Top 3 quoc gia chiu anh huong ve các cuoc tan công nham vào nhung thiet bi IoT khi chiem ty le toi 15% so luong các cuoc tan công trên toàn cau (Trung Quoc chiem 17%, Nga chiem 8%). Tong so phan mem doc hai nham den thiet bi IoT hien là hon 7.000 mau trong nam 2017, con so này se còn tiep tuc tang nhanh neu không quan tâm bao mat cho thiet bi. Trong khi dó, viec dam bao an toàn thông tin dang gap nhieu khó khan nhu thieu su quan lý tot trong he thong máy tính, su hieu biet ve an toàn thông tin cua các cá nhân và to chuc, phan ung nhanh và chính xác khi các cuoc tan công xay ra. Nhan dinh ve xu huong tan công mang tai Viet Nam trong 2018 này, Kaspersky cho biet, se bùng no tan công có chu dích khi Viet Nam quyet tâm xây dung thành pho thông minh (Smart City) khi su dung nhieu thiet bi cam bien, camera và các thiet bi IoT. Voi luong lon he thong camera, cam bien và các thiet bi IoT duoc dua vào su dung, thành pho thông minh se là môi truong lý tuong cho toi pham mang thuc hien tan công tu quy mô nho den lon. Các chuyên gia bao mat tai Kaspersky Lab khuyen nghi các to chuc, doanh nghiep tai Viet Nam nên chu dong giám sát an ninh he thong de phòng ngua, kip thoi phát hien, ngan chan su co an toàn mang. Còn nguoi dùng nên han che truy cap tu mang bên ngoài neu thay không can thiet hoac tat tat ca các dich vu mang trong truong hop không su dung den thiet bi. Thay doi mat khau khi bat dau su dung thiet bi moi. Thuong xuyên cap nhat phan mem và su dung bien pháp bao ve toàn dien cho he thong và thiet bi.

Vụ WannaCry: Việt Nam thuộc Top 20 quốc gia bị thiệt hại nhiều nhất

Hãng bảo mật Kaspersky vừa cho biết, trong cuộc tấn công mạng bằng virus tống tiền WannaCry làm chao đảo thế giới năm 2017, thì Việt Nam thuộc Top 20 quốc gia bị thiệt hại nặng nề nhất.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: