Trồng nấm sạch theo tiêu chuẩn VietGAP

Nấm sạch theo tiêu chuẩn VietGAP là loại nấm được trồng theo tiêu chí hạn chế sử dụng phân bón hóa học, không phun thuốc trừ sâu và không sử dụng chất bảo vệ thực vật.


Hiện nay, thị trường xuất nhập khẩu nông sản-thủy sản-thực phẩm trên thế giới đang được kiểm soát bởi những tiêu chuẩn rất cao về chất lượng sản phẩm cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Nắm bắt được những khó khăn trên, năm 2006, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã công bố bản quy trình GAP (Good Agricultural Practices: Thực hành nông nghiệp tốt) chung cho các nước thành viên.


Vào ngày 28/1/2008, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đã ban hành tiêu chuẩn riêng của Việt Nam có tên là VietGAP (viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices). Đây là một bộ quy trình Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, được áp dụng đối với từng nhóm sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.


Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Nấm Việt - VietMushroom (Củ Chi, TP.HCM) là một trong những đơn vị trồng nấm được cấp chứng nhận đạt chuẩn VietGAP. Với quy trình sản xuất sạch, đảm bảo cách ly thuốc trừ sâu, phân hóa học,… nhiều sản phẩm nấm trồng của công ty đã đạt chuẩn VietGAP.


Từ khi thành lập vào năm 2009, Công ty Nấm Việt đã tiến hành sản xuất và nuôi trồng nấm bào ngư các loại, nấm linh chi theo công nghệ sạch. Với mục tiêu xuyên suốt là sản xuất, cung ứng nấm sạch theo tiêu chí “hạn chế sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng thuốc trừ sâu, không sử dụng chất bảo vệ thực vật”, đến nay công ty đã sản xuất và cung ứng ra thị trường các loại nấm sạch và được phần đông người tiêu dùng đón nhận.


Công ty Nấm Việt hiện chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất meo giống nấm (cấp 1, cấp 2, cấp 3); sản xuất phôi nấm các loại chuyển giao nông dân nuôi trồng theo quy trình kỹ thuật của doanh nghiệp, thu lại sản phẩm nấm tạo vùng nguyên liệu sạch; và nuôi trồng nấm linh chi đỏ, nấm bào ngư theo công nghệ sạch, công nghệ VietGap.


Nấm bào ngư trắng của VietMushroom
Nấm bào ngư xám của VietMushroom


Khâu đóng gói phôi nấm tại VietMushroom


Về cơ bản, nấm gồm nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như nấm rơm, nấm mèo, nấm linh chi, nấm bào ngư, nấm đông cô,… Mặc dù có kích thước, hình dáng và màu sắc khác nhau, nhưng cấu tạo chung của cây nấm thường gồm 3 phần: mũ nấm, cuống nấm và bao gốc. Mỗi loại nấm đều có kỹ thuật trồng và chăm sóc khác nhau.


Tuy nhiên, để cây nấm đạt chất lượng và có được sản lượng cao thì quan trọng nhất là khâu chọn giống, sau đó là cách xử lý nguyên liệu và cuối cùng mới là cách chăm sóc. Nguyên liệu phải được lựa chọn kỹ càng, loại bỏ hết tạp chất, thanh trùng sạch sẽ thì chất lượng nấm mới đạt, năng suất sẽ cao hơn.


Nấm là loại thức ăn cung cấp rất nhiều dinh dưỡng, nhưng quá trình trồng và chăm sóc cần có kỹ thuật cũng như thời gian nên giá thành cao hơn so với nhiều loại rau khác. Trồng nấm không nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự nhiệt huyết và cần mẫn. Phải dành nhiều thời gian theo dõi, kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm phù hợp để nấm phát triển tốt.


Để đạt được tiêu chuẩn nấm sạch VietGAP, nhà lồng trồng nấm phải tách biệt với các khu nuôi trồng khác để nấm không bị ảnh hưởng bởi thuốc trừ sâu, các chất độc hóa học từ môi trường cũng như dễ dàng kiểm soát các vi sinh vật gây hại trong nhà nấm. Đồng thời, tuyệt đối không sử dụng thuốc kích thích có hại cho nấm.


Lợi ích khi áp dụng VietGAP


VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.


Đối với xã hội: Đây chính là bằng chứng để khẳng định tên tuổi của các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản của Việt Nam, tăng kim ngạch xuất khẩu do vượt qua được rào cản kỹ thuật, không vi phạm quy định, yêu cầu của các nước nhập khẩu. Áp dụng VietGAP làm thay đổi tập quán sản xuất hiện nay, xã hội giảm bớt được chi phí y tế, người dân được sử dụng sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng có nghĩa là nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội.


Đối với nhà sản xuất: Giúp nhà sản xuất phản ứng kịp thời hơn với các vấn đề trong sản xuất liên quan đến an toàn, vệ sinh thực phẩm thông qua việc kiểm soát sản xuất trong các khâu làm đất, chăn nuôi cho đến khi thu hoạch, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, ổn định. Những cơ sở sản xuất áp dụng quy trình và được cấp chứng chỉ VietGAP sẽ mang lại lòng tin cho cơ quan quản lý, nhà phân phối và người tiêu dùng. Chứng chỉ VietGAP giúp người sản xuất xây dựng thương hiệu sản phẩm và tạo thị trường tiêu thụ ổn định.


Đối với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu: Nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng nên sẽ bảo đảm chất lượng đầu ra của sản phẩm, vì thế giữ được uy tín với khách hàng và nâng cao doanh thu. Do nguồn nguyên liệu đầu vào đã được bảo đảm, doanh nghiệp có thể giảm bớt chi phí và thời gian cho việc kiểm tra mẫu đầu vào. Giảm nguy cơ sản phẩm bị cấm nhập khẩu hoặc bị kiểm tra 100% khi nhập do không đảm bảo yêu cầu về dư lượng hóa chất.


Đối với người tiêu dùng: Người tiêu dùng sẽ được sử dụng những sản phẩm có chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, đó cũng là mục tiêu chính và lợi ích lớn nhất mà VietGAP mang lại. Với việc đề ra các nguy cơ và quy định thực hiện, VietGAP sẽ tạo nên quyền được đòi hỏi của người tiêu dùng, từ đó góp phần tạo lên một thế hệ người tiêu dùng dễ dàng nhận biết được sản phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên thị trường khi thấy có chứng nhận hoặc dấu chứng nhận sản phẩm VietGAP. Đây cũng là động lực chính thúc đẩy người dân và các nhà sản xuất phải cải tiến để sản xuất và cung ứng sản phẩm tốt từ nông nghiệp cho xã hội.Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Nấm Việt (VietMushroom)
Địa chỉ: 56 Đường 441 Ấp Phú Bình, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, TP.HCM
Điện thoại: 08.38998328
Trang web: http://vietmushroom.tvnn.vn

Trong nam sach theo tieu chuan VietGAP


Nam sach theo tieu chuan VietGAP la loai nam duoc trong theo tieu chi han che su dung phan bon hoa hoc, khong phun thuoc tru sau va khong su dung chat bao ve thuc vat.


Hien nay, thi truong xuat nhap khau nông san-thuy san-thuc pham trên the gioi dang duoc kiem soát boi nhung tiêu chuan rat cao ve chat luong san pham cung nhu ve sinh an toàn thuc pham. Nam bat duoc nhung khó khan trên, nam 2006, Hiep hoi các quoc gia Dông Nam Á ASEAN dã công bo ban quy trình GAP (Good Agricultural Practices: Thuc hành nông nghiep tot) chung cho các nuoc thành viên.


Vào ngày 28/1/2008, Bo Nông Nghiep và Phát Trien Nông Thôn dã ban hành tiêu chuan riêng cua Viet Nam có tên là VietGAP (viet tat cua Vietnamese Good Agricultural Practices). Dây là mot bo quy trình Thuc hành san xuat nông nghiep tot o Viet Nam, duoc áp dung doi voi tung nhóm san pham trong trot, chan nuôi và thuy san.


Công ty Co phan Công nghe sinh hoc Nam Viet - VietMushroom (Cu Chi, TP.HCM) là mot trong nhung don vi trong nam duoc cap chung nhan dat chuan VietGAP. Voi quy trình san xuat sach, dam bao cách ly thuoc tru sâu, phân hóa hoc,… nhieu san pham nam trong cua công ty dã dat chuan VietGAP.


Tu khi thành lap vào nam 2009, Công ty Nam Viet dã tien hành san xuat và nuôi trong nam bào ngu các loai, nam linh chi theo công nghe sach. Voi muc tiêu xuyên suot là san xuat, cung ung nam sach theo tiêu chí “han che su dung phân bón hóa hoc, không su dung thuoc tru sâu, không su dung chat bao ve thuc vat”, den nay công ty dã san xuat và cung ung ra thi truong các loai nam sach và duoc phan dông nguoi tiêu dùng dón nhan.


Công ty Nam Viet hien chu yeu hoat dong trong linh vuc san xuat meo giong nam (cap 1, cap 2, cap 3); san xuat phôi nam các loai chuyen giao nông dân nuôi trong theo quy trình ky thuat cua doanh nghiep, thu lai san pham nam tao vùng nguyên lieu sach; và nuôi trong nam linh chi do, nam bào ngu theo công nghe sach, công nghe VietGap.


Nam bào ngu trang cua VietMushroom
Nam bào ngu xám cua VietMushroom


Khâu dóng gói phôi nam tai VietMushroom


Ve co ban, nam gom nhieu loai khác nhau, chang han nhu nam rom, nam mèo, nam linh chi, nam bào ngu, nam dông cô,… Mac dù có kích thuoc, hình dáng và màu sac khác nhau, nhung cau tao chung cua cây nam thuong gom 3 phan: mu nam, cuong nam và bao goc. Moi loai nam deu có ky thuat trong và cham sóc khác nhau.


Tuy nhiên, de cây nam dat chat luong và có duoc san luong cao thì quan trong nhat là khâu chon giong, sau dó là cách xu lý nguyên lieu và cuoi cùng moi là cách cham sóc. Nguyên lieu phai duoc lua chon ky càng, loai bo het tap chat, thanh trùng sach se thì chat luong nam moi dat, nang suat se cao hon.


Nam là loai thuc an cung cap rat nhieu dinh duong, nhung quá trình trong và cham sóc can có ky thuat cung nhu thoi gian nên giá thành cao hon so voi nhieu loai rau khác. Trong nam không nang nhoc nhung dòi hoi su nhiet huyet và can man. Phai dành nhieu thoi gian theo dõi, kiem tra nhiet do và do am phù hop de nam phát trien tot.


De dat duoc tiêu chuan nam sach VietGAP, nhà long trong nam phai tách biet voi các khu nuôi trong khác de nam không bi anh huong boi thuoc tru sâu, các chat doc hóa hoc tu môi truong cung nhu de dàng kiem soát các vi sinh vat gây hai trong nhà nam. Dong thoi, tuyet doi không su dung thuoc kích thích có hai cho nam.


Loi ích khi áp dung VietGAP


VietGAP là nhung nguyên tac, trình tu, thu tuc huong dan to chuc, cá nhân san xuat, thu hoach, xu lý sau thu hoach nham dam bao an toàn, nâng cao chat luong san pham, dam bao phúc loi xã hoi, suc khoe nguoi san xuat và nguoi tiêu dùng; dong thoi bao ve môi truong và truy nguyên nguon goc san xuat.


Doi voi xã hoi: Dây chính là bang chung de khang dinh tên tuoi cua các san pham trong trot, chan nuôi và thuy san cua Viet Nam, tang kim ngach xuat khau do vuot qua duoc rào can ky thuat, không vi pham quy dinh, yêu cau cua các nuoc nhap khau. Áp dung VietGAP làm thay doi tap quán san xuat hien nay, xã hoi giam bot duoc chi phí y te, nguoi dân duoc su dung san pham an toàn ve sinh thuc pham, cung có nghia là nâng cao chat luong cuoc song cua cong dong và dam bao su phát trien ben vung cua xã hoi.


Doi voi nhà san xuat: Giúp nhà san xuat phan ung kip thoi hon voi các van de trong san xuat liên quan den an toàn, ve sinh thuc pham thông qua viec kiem soát san xuat trong các khâu làm dat, chan nuôi cho den khi thu hoach, tao ra san pham có chat luong cao, on dinh. Nhung co so san xuat áp dung quy trình và duoc cap chung chi VietGAP se mang lai lòng tin cho co quan quan lý, nhà phân phoi và nguoi tiêu dùng. Chung chi VietGAP giúp nguoi san xuat xây dung thuong hieu san pham và tao thi truong tiêu thu on dinh.


Doi voi doanh nghiep che bien, xuat khau: Nguon nguyên lieu dam bao chat luong nên se bao dam chat luong dau ra cua san pham, vì the giu duoc uy tín voi khách hàng và nâng cao doanh thu. Do nguon nguyên lieu dau vào dã duoc bao dam, doanh nghiep có the giam bot chi phí và thoi gian cho viec kiem tra mau dau vào. Giam nguy co san pham bi cam nhap khau hoac bi kiem tra 100% khi nhap do không dam bao yêu cau ve du luong hóa chat.


Doi voi nguoi tiêu dùng: Nguoi tiêu dùng se duoc su dung nhung san pham có chat luong an toàn ve sinh thuc pham, dó cung là muc tiêu chính và loi ích lon nhat mà VietGAP mang lai. Voi viec de ra các nguy co và quy dinh thuc hien, VietGAP se tao nên quyen duoc dòi hoi cua nguoi tiêu dùng, tu dó góp phan tao lên mot the he nguoi tiêu dùng de dàng nhan biet duoc san pham bao dam ve sinh an toàn thuc pham trên thi truong khi thay có chung nhan hoac dau chung nhan san pham VietGAP. Dây cung là dong luc chính thúc day nguoi dân và các nhà san xuat phai cai tien de san xuat và cung ung san pham tot tu nông nghiep cho xã hoi.Thông tin liên he: Công ty Co phan Công nghe sinh hoc Nam Viet (VietMushroom)
Dia chi: 56 Duong 441 Ap Phú Bình, Xã Phú Hòa Dông, Huyen Cu Chi, TP.HCM
Dien thoai: 08.38998328
Trang web: http://vietmushroom.tvnn.vn


Trồng nấm sạch theo tiêu chuẩn VietGAP

Nấm sạch theo tiêu chuẩn VietGAP là loại nấm được trồng theo tiêu chí hạn chế sử dụng phân bón hóa học, không phun thuốc trừ sâu và không sử dụng chất bảo vệ thực vật.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: