Tìm hiểu một số mạng quảng cáo di động tại Việt Nam

ICTNews- Ngành công nghiệp di động phát triển với tốc độ chóng mặt kéo theo đó là sự phát triển các mạng quảng cáo trên di động. Tại Việt Nam, thị trường mạng quảng cáo trên di động được dự báo sẽ rất nóng trong thời gian tới


Mạng quảng cáo trên di động đang được phát triển rất thịnh hành trên thế giới. Theo thống kê của eMarketer, doanh thu quảng cáo trên mobile năm 2013 đạt 18 tỷ USD, con số này có thể tăng lên 31 tỷ trong năm nay. Google và Facebook là 2 mạng quảng cáo di động lớn nhất thế giới, khi lần lượt chiếm 49 % và 17% thị phần toàn cầu.


Tại hội nghị Vietnam Mobile Day vừa qua, vấn đề này đã được nhắc đến tại một trong những chủ đề chính của chương trình. Theo ông Trần Quốc Toản, giám đốc Marketing của Appota, hiện nay thị trường mạng quảng cáo di động tại Việt Nam rất sôi động với sự góp mặt của nhiều đơn vị trong nước như: Admicro, Clever Ads, Amobi... bên cạnh những tên tuổi quốc tế như Facebook, Google, Inmobi, Admob, Metaps, Tapjoy...Những đơn vị này có mô hình và cách thức hoạt động không hề giống nhau, có thể chia ra một số hình thức như sau:Mô hình:


- Mạng quảng cáo có cộng đồng của riêng mình và tất cả các chiến dịch quảng cáo sẽ hướng đến đến cộng đồng này (admob, facebook, admicro)


- Mạng quảng cáo không nắm giữ cộng đồng, đóng vai trò là đối tác trung gian cung cấp các giải pháp công nghệ, thanh toán (Inmobi, Clever Ads, Tapjoy)


Hình thức quảng cáo:


Hầu hết các mạng quảng cáo đều có các hình thức như :


- Cơ bản: Banner, text, video


- Nâng cao: Quảng cáo dạng câu hỏi, quảng cáo được thể hiện như một phần của ứng dụng (native button)


Loại quảng cáo:


Hầu hết các mạng quảng cáo đều thiết lập những loại quảng cáo sau:


- CPI:    Trả tiền cho mỗi lượt cài đặt ứng dụng


- CPC:  Trả tiền cho mỗi lượt click


- CPM:  Trả tiền cho mỗi một nghìn lượt hiển thị


- CPA : Trả tiền khi có hành động từ người dùng


- CPV:  Trả tiền cho mỗi lượt view


Cách thức hoạt động:


- Thiết lập quảng cáo thủ công: Với cách thức này, mạng quảng cáo sẽ đưa banner, text  lên hệ thống hiển thị hoàn toàn thủ công (mAd, Immc, Amobi v.v..)


- Thiết lập quảng cáo tùy chỉnh: Doanh nghiệp muốn quảng cáo sẽ được cung cấp bộ công cụ tùy chình để tối ưu với từng chiến dịch (Admob, Facebook, Inmobi v.v..)


- Quảng cáo trả thưởng bằng tài sản ảo: Người dùng khi click vào quảng cáo sẽ nhận được những tài sản ảo như tiền trong game, đồ vật trong game (Tapjoy, Metaps, Appnext v.v..)


- Quảng cáo trả thưởng bằng tài sản thật: Khi người dùng click quảng cáo sẽ được tích lũy số điểm nhất định, dùng số điểm này có thể đổi hiện vật như vé xem phim, quà lưu niệm v.v..(Adlatte, Pocketchange, Kiip v.v..)

Tim hieu mot so mang quang cao di dong tai Viet Nam


ICTNews- Nganh cong nghiep di dong phat trien voi toc do chong mat keo theo do la su phat trien cac mang quang cao tren di dong. Tai Viet Nam, thi truong mang quang cao tren di dong duoc du bao se rat nong trong thoi gian toi


Mang quang cao tren di dong dang duoc phat trien rat thinh hanh tren the gioi. Theo thong ke cua eMarketer, doanh thu quang cao tren mobile nam 2013 dat 18 ty USD, con so nay co the tang len 31 ty trong nam nay. Google va Facebook la 2 mang quang cao di dong lon nhat the gioi, khi lan luot chiem 49 % va 17% thi phan toan cau.


Tai hoi nghi Vietnam Mobile Day vua qua, van de nay da duoc nhac den tai mot trong nhung chu de chinh cua chuong trinh. Theo ong Tran Quoc Toan, giam doc Marketing cua Appota, hien nay thi truong mang quang cao di dong tai Viet Nam rat soi dong voi su gop mat cua nhieu don vi trong nuoc nhu: Admicro, Clever Ads, Amobi... ben canh nhung ten tuoi quoc te nhu Facebook, Google, Inmobi, Admob, Metaps, Tapjoy...Nhung don vi nay co mo hinh va cach thuc hoat dong khong he giong nhau, co the chia ra mot so hinh thuc nhu sau:Mo hinh:


- Mang quang cao co cong dong cua rieng minh va tat ca cac chien dich quang cao se huong den den cong dong nay (admob, facebook, admicro)


- Mang quang cao khong nam giu cong dong, dong vai tro la doi tac trung gian cung cap cac giai phap cong nghe, thanh toan (Inmobi, Clever Ads, Tapjoy)


Hinh thuc quang cao:


Hau het cac mang quang cao deu co cac hinh thuc nhu :


- Co ban: Banner, text, video


- Nang cao: Quang cao dang cau hoi, quang cao duoc the hien nhu mot phan cua ung dung (native button)


Loai quang cao:


Hau het cac mang quang cao deu thiet lap nhung loai quang cao sau:


- CPI:    Tra tien cho moi luot cai dat ung dung


- CPC:  Tra tien cho moi luot click


- CPM:  Tra tien cho moi mot nghin luot hien thi


- CPA : Tra tien khi co hanh dong tu nguoi dung


- CPV:  Tra tien cho moi luot view


Cach thuc hoat dong:


- Thiet lap quang cao thu cong: Voi cach thuc nay, mang quang cao se dua banner, text  len he thong hien thi hoan toan thu cong (mAd, Immc, Amobi v.v..)


- Thiet lap quang cao tuy chinh: Doanh nghiep muon quang cao se duoc cung cap bo cong cu tuy chinh de toi uu voi tung chien dich (Admob, Facebook, Inmobi v.v..)


- Quang cao tra thuong bang tai san ao: Nguoi dung khi click vao quang cao se nhan duoc nhung tai san ao nhu tien trong game, do vat trong game (Tapjoy, Metaps, Appnext v.v..)


- Quang cao tra thuong bang tai san that: Khi nguoi dung click quang cao se duoc tich luy so diem nhat dinh, dung so diem nay co the doi hien vat nhu ve xem phim, qua luu niem v.v..(Adlatte, Pocketchange, Kiip v.v..)


Tìm hiểu một số mạng quảng cáo di động tại Việt Nam

ICTNews- Ngành công nghiệp di động phát triển với tốc độ chóng mặt kéo theo đó là sự phát triển các mạng quảng cáo trên di động. Tại Việt Nam, thị trường mạng quảng cáo trên di động được dự báo sẽ rất nóng trong thời gian tới
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: