TP.HCM sắp có trung tâm nghiên cứu và phát triển thẻ thông minh

ICTnews - Ngày 30/6, công ty MK Smart đã chính thức được cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án Trung tâm Cá thể hóa, Nghiên cứu và Phát triển thẻ thông minh MK Smart đặt tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.


TP.HCM sắp có trung tâm nghiên cứu và phát triển thẻ thông minh

Ông Nguyễn Hải Hà, Tổng Giám đốc MK Smart (giữa) nhận giấy chứng nhận đầu tư . Ảnh: T.N


Có diện tích lên tới 1.500m2, Trung tâm Cá thể hóa, Nghiên cứu và Phát triển thẻ thông minh được MK Smart kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường công tác nghiên cứu và phát triển công nghệ, phát triển phần mềm và ứng dụng thẻ thông minh hỗ trợ tốt nhất cho sản xuất, phục vụ nhu cầu thị trường nội địa và quốc tế.


Đây cũng là nhân tố quan trọng trong việc mở rộng sản xuất và dịch vụ cá thể hóa thẻ thông minh theo chuẩn quốc gia và quốc tế (như Europay, MasterCard, Visa, JCB và CUP) của MK Smart và Tập đoàn MK Group; phát triển kinh doanh thẻ, giải pháp thẻ khu vực phía Nam và các quốc gia lân cận, đồng thời là cơ sở để tiến tới hình thành cụm công nghiệp thẻ thông minh trong tương lai gần.


Dự kiến, Trung tâm sẽ đi vào hoạt động từ tháng 11/2014 và hoạt động ổn định từ năm 2016.

TP.HCM sap co trung tam nghien cuu va phat trien the thong minh


ICTnews - Ngay 30/6, cong ty MK Smart da chinh thuc duoc cap giay chung nhan dau tu Du an Trung tam Ca the hoa, Nghien cuu va Phat trien the thong minh MK Smart dat tai Khu Cong nghe cao TP.HCM.


TP.HCM sap co trung tam nghien cuu va phat trien the thong minh

Ong Nguyen Hai Ha, Tong Giam doc MK Smart (giua) nhan giay chung nhan dau tu . Anh: T.N


Co dien tich len toi 1.500m2, Trung tam Ca the hoa, Nghien cuu va Phat trien the thong minh duoc MK Smart ky vong se gop phan tang cuong cong tac nghien cuu va phat trien cong nghe, phat trien phan mem va ung dung the thong minh ho tro tot nhat cho san xuat, phuc vu nhu cau thi truong noi dia va quoc te.


Day cung la nhan to quan trong trong viec mo rong san xuat va dich vu ca the hoa the thong minh theo chuan quoc gia va quoc te (nhu Europay, MasterCard, Visa, JCB va CUP) cua MK Smart va Tap doan MK Group; phat trien kinh doanh the, giai phap the khu vuc phia Nam va cac quoc gia lan can, dong thoi la co so de tien toi hinh thanh cum cong nghiep the thong minh trong tuong lai gan.


Du kien, Trung tam se di vao hoat dong tu thang 11/2014 va hoat dong on dinh tu nam 2016.


TP.HCM sắp có trung tâm nghiên cứu và phát triển thẻ thông minh

ICTnews - Ngày 30/6, công ty MK Smart đã chính thức được cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án Trung tâm Cá thể hóa, Nghiên cứu và Phát triển thẻ thông minh MK Smart đặt tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: