Smartphone có thể chơi game mà không cần tải về với Google Play Instant

"Gã khổng lồ tìm kiếm" Mỹ đang thử nghiệm một tính năng mới có tên là Google Play Instant, cho phép người dùng chơi thử game trên Android mà không cần tải về.


  • Microsoft đang sáng tạo nền tảng chơi game trên điện toán đám mây
  • Smartphone chơi game của Xiaomi chính thức lộ diện
  • Bàn phím cơ Corsair K63 Wireless: tiện dụng hơn với kết nối không dây
Một trong những điểm mạnh lớn nhất của các game trên điện thoại di động chính là ít gặp phải các đòi hỏi cao từ nhà cung cấp mà vẫn có thể chơi được. Thế nên bất cứ ai sử dụng một chiếc smartphone đều có thể truy cập vào các kho dữ liệu App Store hay Google Play để tải về những trò chơi mà mình yêu thích, nhằm "giải khuây" hay "giết thời gian" trong một hoàn cảnh nào đó. Nhưng điều đặc biệt và quan trọng hơn, đó là đa số game mobile hiện có trên các kho dữ liệu App Store/Google Play đều miễn phí. Tuy nhiên, có một rào cản khá lớn - đó chính là dung lượng thấp trên Android, khiến người dùng không thể chơi trực tiếp mà buộc phải tải về. Nhằm giải quyết vấn đề này, mới đây Google chính thức đã giới thiệu một tính năng mới có tên là "Google Play Instant" tại sự kiện Game Developers Conference, vừa diễn ra ở San Francisco, Mỹ.
Bất cứ ai sử dụng một chiếc smartphone đều có thể truy cập vào các kho dữ liệu App Store hay Google Play để tải về những trò chơi mà mình yêu thích.
Với tính năng Google Play Instant mới này, cho phép người dùng Android có thể chạy game từ Google Play ngay lập tức mà không phải tải về và cài đặt nó lên máy điện thoại, giúp tiết kiệm cả thời gian (tải về và cài đặt) lẫn dung lượng thiết bị. Hiện tính năng này đang được Google triển khai ở quá trình closed beta, thế nên chỉ có một số lập trình viên mới có thể thử nghiệm. Dự kiến vào cuối năm nay, Google sẽ chính thức cho ra mắt tính năng Google Play Instant, để không chỉ có các lập trình viên mà sẽ có nhiều người dùng được hưởng hơn. Còn nhớ trong năm ngoái, Google đã cho ra mắt một tính năng có tên gọi là Instant Apps và đây chính là tiền thân của Google Play Instant hôm nay. Khi chính thức ra mắt, thay vì phải chờ đợi một vài phút để tải game về, bạn có thể thử ứng dụng bằng cách nhấn nút "Try Now" (thử ngay) trong trang ứng dụng có trên Google Play. Và chỉ một vài giây sau, ứng dụng hay game sẽ tự động chạy, cho phép bạn chơi thử chúng trước khi quyết định tải về.Smartphone co the choi game ma khong can tai ve voi Google Play Instant


"Ga khong lo tim kiem" My dang thu nghiem mot tinh nang moi co ten la Google Play Instant, cho phep nguoi dung choi thu game tren Android ma khong can tai ve.


  • Microsoft dang sáng tao nen tang choi game trên dien toán dám mây
  • Smartphone choi game cua Xiaomi chính thuc lo dien
  • Bàn phím co Corsair K63 Wireless: tien dung hon voi ket noi không dây
Mot trong nhung diem manh lon nhat cua các game trên dien thoai di dong chính là ít gap phai các dòi hoi cao tu nhà cung cap mà van có the choi duoc. The nên bat cu ai su dung mot chiec smartphone deu có the truy cap vào các kho du lieu App Store hay Google Play de tai ve nhung trò choi mà mình yêu thích, nham "giai khuây" hay "giet thoi gian" trong mot hoàn canh nào dó. Nhung dieu dac biet và quan trong hon, dó là da so game mobile hien có trên các kho du lieu App Store/Google Play deu mien phí. Tuy nhiên, có mot rào can khá lon - dó chính là dung luong thap trên Android, khien nguoi dùng không the choi truc tiep mà buoc phai tai ve. Nham giai quyet van de này, moi dây Google chính thuc dã gioi thieu mot tính nang moi có tên là "Google Play Instant" tai su kien Game Developers Conference, vua dien ra o San Francisco, My.
Bat cu ai su dung mot chiec smartphone deu có the truy cap vào các kho du lieu App Store hay Google Play de tai ve nhung trò choi mà mình yêu thích.
Voi tính nang Google Play Instant moi này, cho phép nguoi dùng Android có the chay game tu Google Play ngay lap tuc mà không phai tai ve và cài dat nó lên máy dien thoai, giúp tiet kiem ca thoi gian (tai ve và cài dat) lan dung luong thiet bi. Hien tính nang này dang duoc Google trien khai o quá trình closed beta, the nên chi có mot so lap trình viên moi có the thu nghiem. Du kien vào cuoi nam nay, Google se chính thuc cho ra mat tính nang Google Play Instant, de không chi có các lap trình viên mà se có nhieu nguoi dùng duoc huong hon. Còn nho trong nam ngoái, Google dã cho ra mat mot tính nang có tên goi là Instant Apps và dây chính là tien thân cua Google Play Instant hôm nay. Khi chính thuc ra mat, thay vì phai cho doi mot vài phút de tai game ve, ban có the thu ung dung bang cách nhan nút "Try Now" (thu ngay) trong trang ung dung có trên Google Play. Và chi mot vài giây sau, ung dung hay game se tu dong chay, cho phép ban choi thu chúng truoc khi quyet dinh tai ve.

Smartphone có thể chơi game mà không cần tải về với Google Play Instant

"Gã khổng lồ tìm kiếm" Mỹ đang thử nghiệm một tính năng mới có tên là Google Play Instant, cho phép người dùng chơi thử game trên Android mà không cần tải về.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: