Những điểm mong đợi trong Windows 10 Spring Creators Update

Bản cập nhật Windows 10 Spring Creators Update đang sẵn sàng đến người dùng, chủ yếu tập trung vào ngôn ngữ thiết kế Fluent Design và khả năng tương thích chéo của Edge cũng như Timeline.


Theo Neowin, Windows 10 Spring Creators Update có thể không phải là bản cập nhật thú vị nhất nhưng nó đi kèm với rất nhiều công cụ hữu ích cho một số đối tượng người dùng.


Timeline

Đây là một tính năng mới trong Windows 10 cho phép người dùng theo dõi tất cả các công việc của họ trên các thiết bị khác nhau, gồm Windows 10, iOS và Android. Với nó, Windows sẽ theo dõi những tập tin nào bạn mở và ứng dụng nào, sau đó roam dữ liệu đến các thiết bị để bạn có thể tiếp tục làm việc trên một thiết bị khác.


Fluent Design

Ngôn ngữ thiết kế mới của Microsoft sẽ được sử dụng cho tất cả nền tảng từ Windows 10 đến Xbox, thậm chí cả Microsoft Launcher cho Android. Hai yếu tố phổ biến nhất của Fluent Design chính là các phần tử Acrylic (hiệu ứng thủy tinh) và Reveal (hiệu ứng làm nổi bật chuyển động con trỏ chuột). Acrylic có trên trang chia sẻ, thanh tác vụ, trình duyệt Edge và ứng dụng Settings. Mặt khác Reveal có trong Start Menu và các ứng dụng hệ thống như Edge và Settings.


Cortana

Tất cả nội dung của Cortana sẽ được thực hiện theo ngữ cảnh. Có một điểm mới trong Cortana là Organizer cho phép bạn truy cập tính năng Lists và Reminders hoàn toàn tách biệt. Nó cũng bao gồm Collections để bạn lưu các thứ như công thức nấu ăn hay phim ảnh… giống như Pinterest.


ẢnhMicrosoft sẽ nâng cấp Cortana lên cấp độ mới trong bản cập nhật sắp tới

Microsoft cho biết sẽ cung cấp nhiều kĩ năng hơn cho các thị trường bổ sung trong thời gian tới nhưng các kĩ năng hiện tại đang chỉ giới hạn ở Cortana dành cho Mỹ.


Microsoft Edge

Trình duyệt của Microsoft giờ đây đi kèm tính năng Progressive Web Apps cho phép trang web hoạt động khi các thiết bị không hoạt động hoặc có chức năng hạn chế.


Nó cũng cải tiến khả năng tự động điền, cho phép bất kì thẻ nào được liên kết với tài khoản Microsoft đều có thể triển khai tính năng này đến Edge. Bạn cũng có thể lưu thông tin địa chỉ để nó tự động điền thông tin vào khi cần thiết cho những thứ như địa chỉ giao hàng…


Công ty cũng cải tiến trình duyệt để nó nâng cao khả năng đọc sách trong Edge, bao gồm sách điện tử, tập tin PDF cũng như trang web ở chế độ đọc đều cho trải nghiệm nhất quán. Đối với người dùng mua sách điện tử từ Microsoft Store, bản cập nhật này sẽ cải thiện tính năng chuyển vùng dữ liệu cho Edge.


Ngoài ra Microsoft cũng cho phép tiện ích mở rộng hoạt động khi duyệt web riêng tư, trong khi người dùng cũng có thể tắt tiếng trong Edge để tránh bị phiền toái bởi các video tự phát.


Chạm và bút

Đối với thiết bị hỗ trợ bút, bảng điều khiển viết tay mới được nhúng vào bên trong để tương tác mà không cần phải dựa vào bên phụ, trong khi đó bàn phím cảm ứng trong Windows cũng có thể phản ánh màu sắc nội dung phía sau khi bạn làm việc ở chế độ máy tính bảng.


Near Share

Microsoft đã bổ sung một tính năng mới cho Windows 10 được gọi là Near Share có nhiều điểm tương đồng với AirDrop trên các thiết bị của Apple. Bạn có thể chia sẻ nội dung từ các ứng dụng sử dụng phần mở rộng chia sẻ của Microsoft cho các máy tính Windows khác có trong phạm vi Bluetooth.


ẢnhNear Share sẽ mang đến trải nghiệm chia sẻ nội dung giống như AirDrop của Apple

Mi People

Tính năng này được thêm khả năng kéo/thả cho địa chỉ liên hệ được gắn vào thanh tác vụ và trong khung công tác People, do đó bạn có thể sắp xếp lại chúng dễ dàng hơn.


Cuối cùng Spring Creators Update cũng có thể kiểm soát bao nhiêu địa chỉ liên lạc hiển thị trong thanh tác vụ., với giới hạn địa chỉ liên hệ trong bản cập nhật này, và người dùng có thể chọn số lượng họ muốn từ trình đơn cài đặt của thanh tác vụ, với ít nhất là 1 và nhiều nhất là 10.


Ngoài ra còn có một số cải tiến nữa sẽ được Microsoft mang đến cho bản cập nhật sắp tới.


Theo Thanh Niên.

Nhung diem mong doi trong Windows 10 Spring Creators Update


Ban cap nhat Windows 10 Spring Creators Update dang san sang den nguoi dung, chu yeu tap trung vao ngon ngu thiet ke Fluent Design va kha nang tuong thich cheo cua Edge cung nhu Timeline.


Theo Neowin, Windows 10 Spring Creators Update co the khong phai la ban cap nhat thu vi nhat nhung no di kem voi rat nhieu cong cu huu ich cho mot so doi tuong nguoi dung.


Timeline

Day la mot tinh nang moi trong Windows 10 cho phep nguoi dung theo doi tat ca cac cong viec cua ho tren cac thiet bi khac nhau, gom Windows 10, iOS va Android. Voi no, Windows se theo doi nhung tap tin nao ban mo va ung dung nao, sau do roam du lieu den cac thiet bi de ban co the tiep tuc lam viec tren mot thiet bi khac.


Fluent Design

Ngon ngu thiet ke moi cua Microsoft se duoc su dung cho tat ca nen tang tu Windows 10 den Xbox, tham chi ca Microsoft Launcher cho Android. Hai yeu to pho bien nhat cua Fluent Design chinh la cac phan tu Acrylic (hieu ung thuy tinh) va Reveal (hieu ung lam noi bat chuyen dong con tro chuot). Acrylic co tren trang chia se, thanh tac vu, trinh duyet Edge va ung dung Settings. Mat khac Reveal co trong Start Menu va cac ung dung he thong nhu Edge va Settings.


Cortana

Tat ca noi dung cua Cortana se duoc thuc hien theo ngu canh. Co mot diem moi trong Cortana la Organizer cho phep ban truy cap tinh nang Lists va Reminders hoan toan tach biet. No cung bao gom Collections de ban luu cac thu nhu cong thuc nau an hay phim anh… giong nhu Pinterest.


AnhMicrosoft se nang cap Cortana len cap do moi trong ban cap nhat sap toi

Microsoft cho biet se cung cap nhieu ki nang hon cho cac thi truong bo sung trong thoi gian toi nhung cac ki nang hien tai dang chi gioi han o Cortana danh cho My.


Microsoft Edge

Trinh duyet cua Microsoft gio day di kem tinh nang Progressive Web Apps cho phep trang web hoat dong khi cac thiet bi khong hoat dong hoac co chuc nang han che.


No cung cai tien kha nang tu dong dien, cho phep bat ki the nao duoc lien ket voi tai khoan Microsoft deu co the trien khai tinh nang nay den Edge. Ban cung co the luu thong tin dia chi de no tu dong dien thong tin vao khi can thiet cho nhung thu nhu dia chi giao hang…


Cong ty cung cai tien trinh duyet de no nang cao kha nang doc sach trong Edge, bao gom sach dien tu, tap tin PDF cung nhu trang web o che do doc deu cho trai nghiem nhat quan. Doi voi nguoi dung mua sach dien tu tu Microsoft Store, ban cap nhat nay se cai thien tinh nang chuyen vung du lieu cho Edge.


Ngoai ra Microsoft cung cho phep tien ich mo rong hoat dong khi duyet web rieng tu, trong khi nguoi dung cung co the tat tieng trong Edge de tranh bi phien toai boi cac video tu phat.


Cham va but

Doi voi thiet bi ho tro but, bang dieu khien viet tay moi duoc nhung vao ben trong de tuong tac ma khong can phai dua vao ben phu, trong khi do ban phim cam ung trong Windows cung co the phan anh mau sac noi dung phia sau khi ban lam viec o che do may tinh bang.


Near Share

Microsoft da bo sung mot tinh nang moi cho Windows 10 duoc goi la Near Share co nhieu diem tuong dong voi AirDrop tren cac thiet bi cua Apple. Ban co the chia se noi dung tu cac ung dung su dung phan mo rong chia se cua Microsoft cho cac may tinh Windows khac co trong pham vi Bluetooth.


AnhNear Share se mang den trai nghiem chia se noi dung giong nhu AirDrop cua Apple

Mi People

Tinh nang nay duoc them kha nang keo/tha cho dia chi lien he duoc gan vao thanh tac vu va trong khung cong tac People, do do ban co the sap xep lai chung de dang hon.


Cuoi cung Spring Creators Update cung co the kiem soat bao nhieu dia chi lien lac hien thi trong thanh tac vu., voi gioi han dia chi lien he trong ban cap nhat nay, va nguoi dung co the chon so luong ho muon tu trinh don cai dat cua thanh tac vu, voi it nhat la 1 va nhieu nhat la 10.


Ngoai ra con co mot so cai tien nua se duoc Microsoft mang den cho ban cap nhat sap toi.


Theo Thanh Nien.


Những điểm mong đợi trong Windows 10 Spring Creators Update

Bản cập nhật Windows 10 Spring Creators Update đang sẵn sàng đến người dùng, chủ yếu tập trung vào ngôn ngữ thiết kế Fluent Design và khả năng tương thích chéo của Edge cũng như Timeline.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: