Samsung ra mắt TV kỹ thuật số tích hợp CAM

Samsung vừa ra mắt dòng TV H5510 với hai kích thước màn hình LED Full HD 40 và 48 inch. Đây mẫu TV kỹ thuật số đầu tiên được tích hợp CAM, một thẻ kim loại nhỏ có thể đọc trực tiếp thẻ dịch vụ truyền hình, thay thế đầu thu kỹ thuật số.


Dòng TV kỹ thuật số H5510 được trang bị tính năng SmartTV với giao diện SmartHub và chip xử lý Quad Core 4 nhân giúp người dùng trải nghiệm tốt hơn. Về khả năng hiển thị, sản phẩm được trang bị màn hình LED Full HD 1920x1080 với bộ lọc nhiễu để hình ảnh sắc nét và màu sắc đẹp hơn.


Ngoài ra, H5510 còn có tính năng "Bộ ba bảo vệ" dành riêng cho thị trường Việt Nam là bảo vệ TV khỏi chập điện, sét đánh và độ ẩm, giúp kéo dài tuổi thọ của máy. Một tính năng khác của TV H5510 là "Chế độ bóng đá", giúp tối ưu chất lượng hình ảnh và âm thanh cho việc xem bóng đá tốt hơn.


Samsung H5510 là mẫu TV kỹ thuật số đầu tiên được tích hợp CAM.
Dòng TV này được còn trang bị sẵn khe cắm CI+. Nhờ đó, người tiêu dùng sẽ xem được đồng thời cả kênh truyền hình miễn phí và kênh trả phí mà không cần đầu thu kỹ thuật số. Ngoài ra, vì không cần lắp đặt thêm đầu thu nên tiết kiệm không gian giải trí hơn, việc điều khiển cũng thuận tiện hơn với 1 chiếc remote thay vì phải dùng đến 2 remote riêng lẻ cho TV và đầu thu.


Theo Samsung, trong bước đầu triển khai dòng TV kỹ thuật số trang bị khe cắm CI+, Samsung kết hợp với Truyền hình An Viên cung cấp bộ CAM và thẻ mã hóa để người tiêu dùng có thể trải nghiệm toàn bộ những kênh truyền hình đặc trưng của AVG như kênh Văn Hóa Phương Đông hay những kênh siêu nét HD…


Được biết, theo lộ trình số hóa truyền hình, đến hết năm 2020, các đài truyền hình trên cả nước sẽ hoàn tất việc chuyển đổi phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất chuẩn DVB-T2.

Samsung ra mat TV ky thuat so tich hop CAM


Samsung vua ra mat dong TV H5510 voi hai kich thuoc man hinh LED Full HD 40 va 48 inch. Day mau TV ky thuat so dau tien duoc tich hop CAM, mot the kim loai nho co the doc truc tiep the dich vu truyen hinh, thay the dau thu ky thuat so.


Dòng TV ky thuat so H5510 duoc trang bi tính nang SmartTV voi giao dien SmartHub và chip xu lý Quad Core 4 nhân giúp nguoi dùng trai nghiem tot hon. Ve kha nang hien thi, san pham duoc trang bi màn hình LED Full HD 1920x1080 voi bo loc nhieu de hình anh sac nét và màu sac dep hon.


Ngoài ra, H5510 còn có tính nang "Bo ba bao ve" dành riêng cho thi truong Viet Nam là bao ve TV khoi chap dien, sét dánh và do am, giúp kéo dài tuoi tho cua máy. Mot tính nang khác cua TV H5510 là "Che do bóng dá", giúp toi uu chat luong hình anh và âm thanh cho viec xem bóng dá tot hon.


Samsung H5510 là mau TV ky thuat so dau tiên duoc tích hop CAM.
Dòng TV này duoc còn trang bi san khe cam CI+. Nho dó, nguoi tiêu dùng se xem duoc dong thoi ca kênh truyen hình mien phí và kênh tra phí mà không can dau thu ky thuat so. Ngoài ra, vì không can lap dat thêm dau thu nên tiet kiem không gian giai trí hon, viec dieu khien cung thuan tien hon voi 1 chiec remote thay vì phai dùng den 2 remote riêng le cho TV và dau thu.


Theo Samsung, trong buoc dau trien khai dòng TV ky thuat so trang bi khe cam CI+, Samsung ket hop voi Truyen hình An Viên cung cap bo CAM và the mã hóa de nguoi tiêu dùng có the trai nghiem toàn bo nhung kênh truyen hình dac trung cua AVG nhu kênh Van Hóa Phuong Dông hay nhung kênh siêu nét HD…


Duoc biet, theo lo trình so hóa truyen hình, den het nam 2020, các dài truyen hình trên ca nuoc se hoàn tat viec chuyen doi phát sóng truyen hình ky thuat so mat dat chuan DVB-T2.


Samsung ra mắt TV kỹ thuật số tích hợp CAM

Samsung vừa ra mắt dòng TV H5510 với hai kích thước màn hình LED Full HD 40 và 48 inch. Đây mẫu TV kỹ thuật số đầu tiên được tích hợp CAM, một thẻ kim loại nhỏ có thể đọc trực tiếp thẻ dịch vụ truyền hình, thay thế đầu thu kỹ thuật số.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: