VNPT tiết lộ lý do thay Chủ tịch MobiFone

ICTnews - Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng thành viên của VNPT cho biết lý do để ông Lê Ngọc Minh thôi giữ chức Chủ tịch MobiFone vì VNPT rất cần những người có kinh nghiệm, có nhiệt huyết và trách nhiệm trong việc phát triển dịch vụ di động.


VNPT tiết lộ lý do thay Chủ tịch MobiFone

VNPT công bố ông Lê Ngọc Minh (người thứ 3 từ bên trái sang) sẽ thôi giữ chức vụ Chủ tịch MobiFone.


Ngày 26/6/2014, VNPT đã công bố quyết định giao cho ông Mai Văn Bình, Tổng giám đốc MobiFone phụ trách chức vụ Chủ tịch MobiFone. Cùng với đó, VNPT cũng công bố quyết định ông Lê Ngọc Minh sẽ thôi giữ chức vụ Chủ tịch MobiFone.


Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng thành viên của VNPT cho biết: "Tập đoàn rất cần những người có kinh nghiệm, có nhiệt huyết và trách nhiệm trong việc phát triển dịch vụ di động nên lãnh đạo tập đoàn, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên quyết định cho anh Lê Ngọc Minh thôi giữ chức Chủ tịch MobiFone, rút về làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT". 


Ông Phạm Long Trận cho biết, trong thời gian qua, MobiFone đã phát triển tốt. MobiFone là nhà khai thác di động ra đời đầu tiên ở Việt Nam và được được áp dụng công nghệ hiện đại đầu tiên; đội ngũ nhân lực có kiến thức, có lòng nhiệt tình và làm việc khoa học. Vì vậy, dù MobiFone có đi đâu, ở bộ phận nào thì vẫn có cách phát triển.


Ông Phạm Long Trận cũng đánh giá cao ông Lê Ngọc Minh, người tiên phong đã "chèo lái con thuyền" MobiFone trong những năm qua với nhiều thành tích lớn. Ông Lê Ngọc Minh là những người từ bộ phận kỹ thuật đi lên, tham gia xây dựng MobiFone từ những ngày đầu tiên.


Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định, ông Phạm Hồng Hải cho biết: "Anh Lê Ngọc Minh được tín nhiệm giữ lại VNPT và bổ sung vào đội ngũ lãnh đạo của tập đoàn này. Tôi hi vọng với kinh nghiệm điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty VMS, anh Lê Ngọc Minh sẽ có những đóng góp quan trọng vào công cuộc tái cơ cấu cũng như đổi mới tổ chức hoạt động của tập đoàn trong thời gian tới. Tôi cũng nhất trí là việc lãnh đạo tập đoàn giữ anh Minh lại để bổ sung vào đội ngũ cán bộ chủ chốt giúp cho công việc tái cấu trúc tập đoàn và hoạt động sản xuất, kinh doanh mang kinh nghiệm quý báu điều hành MobiFone về áp dụng là một trong những nội dung rất quan trọng trong thời gian tới".


Ông Phạm Hồng Hải nhận định, trong thời gian qua MobiFone đã nỗ lực tiếp tục truyền thống trước đây và đặc biệt trong môi trường cạnh tranh gay gắt với nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo của anh Lê Ngọc Minh, công ty đã giữ vững, phát huy thương hiệu MobiFone và tiếp tục phát triển. MobiFone đã khẳng định là một trong những nhà khai thác kiểu mẫu chuyên nghiệp, bài bản.


Ông Phạm Hồng Hải cho biết, sau khi MobiFone chuyển về Bộ TT&TT, các đơn vị tham mưu của Bộ sẽ có đề xuất với Bộ trưởng Bộ TT&TT để hoàn chỉnh tiếp, bổ sung cán bộ lãnh đạo cho MobiFone, giúp công ty có điều kiện phát triển sau khi tách ra khỏi tập đoàn VNPT.

VNPT tiet lo ly do thay Chu tich MobiFone


ICTnews - Ong Pham Long Tran, Chu tich Hoi dong thanh vien cua VNPT cho biet ly do de ong Le Ngoc Minh thoi giu chuc Chu tich MobiFone vi VNPT rat can nhung nguoi co kinh nghiem, co nhiet huyet va trach nhiem trong viec phat trien dich vu di dong.


VNPT tiet lo ly do thay Chu tich MobiFone

VNPT cong bo ong Le Ngoc Minh (nguoi thu 3 tu ben trai sang) se thoi giu chuc vu Chu tich MobiFone.


Ngay 26/6/2014, VNPT da cong bo quyet dinh giao cho ong Mai Van Binh, Tong giam doc MobiFone phu trach chuc vu Chu tich MobiFone. Cung voi do, VNPT cung cong bo quyet dinh ong Le Ngoc Minh se thoi giu chuc vu Chu tich MobiFone.


Ong Pham Long Tran, Chu tich Hoi dong thanh vien cua VNPT cho biet: "Tap doan rat can nhung nguoi co kinh nghiem, co nhiet huyet va trach nhiem trong viec phat trien dich vu di dong nen lanh dao tap doan, Thuong vu Dang uy, Hoi dong thanh vien quyet dinh cho anh Le Ngoc Minh thoi giu chuc Chu tich MobiFone, rut ve lam Pho Tong giam doc Tap doan VNPT". 


Ong Pham Long Tran cho biet, trong thoi gian qua, MobiFone da phat trien tot. MobiFone la nha khai thac di dong ra doi dau tien o Viet Nam va duoc duoc ap dung cong nghe hien dai dau tien; doi ngu nhan luc co kien thuc, co long nhiet tinh va lam viec khoa hoc. Vi vay, du MobiFone co di dau, o bo phan nao thi van co cach phat trien.


Ong Pham Long Tran cung danh gia cao ong Le Ngoc Minh, nguoi tien phong da "cheo lai con thuyen" MobiFone trong nhung nam qua voi nhieu thanh tich lon. Ong Le Ngoc Minh la nhung nguoi tu bo phan ky thuat di len, tham gia xay dung MobiFone tu nhung ngay dau tien.


Phat bieu tai buoi le cong bo quyet dinh, ong Pham Hong Hai cho biet: "Anh Le Ngoc Minh duoc tin nhiem giu lai VNPT va bo sung vao doi ngu lanh dao cua tap doan nay. Toi hi vong voi kinh nghiem dieu hanh san xuat kinh doanh cua Cong ty VMS, anh Le Ngoc Minh se co nhung dong gop quan trong vao cong cuoc tai co cau cung nhu doi moi to chuc hoat dong cua tap doan trong thoi gian toi. Toi cung nhat tri la viec lanh dao tap doan giu anh Minh lai de bo sung vao doi ngu can bo chu chot giup cho cong viec tai cau truc tap doan va hoat dong san xuat, kinh doanh mang kinh nghiem quy bau dieu hanh MobiFone ve ap dung la mot trong nhung noi dung rat quan trong trong thoi gian toi".


Ong Pham Hong Hai nhan dinh, trong thoi gian qua MobiFone da no luc tiep tuc truyen thong truoc day va dac biet trong moi truong canh tranh gay gat voi nhieu kho khan nhung voi su chi dao cua anh Le Ngoc Minh, cong ty da giu vung, phat huy thuong hieu MobiFone va tiep tuc phat trien. MobiFone da khang dinh la mot trong nhung nha khai thac kieu mau chuyen nghiep, bai ban.


Ong Pham Hong Hai cho biet, sau khi MobiFone chuyen ve Bo TT&TT, cac don vi tham muu cua Bo se co de xuat voi Bo truong Bo TT&TT de hoan chinh tiep, bo sung can bo lanh dao cho MobiFone, giup cong ty co dieu kien phat trien sau khi tach ra khoi tap doan VNPT.


VNPT tiết lộ lý do thay Chủ tịch MobiFone

ICTnews - Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng thành viên của VNPT cho biết lý do để ông Lê Ngọc Minh thôi giữ chức Chủ tịch MobiFone vì VNPT rất cần những người có kinh nghiệm, có nhiệt huyết và trách nhiệm trong việc phát triển dịch vụ di động.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: