Hướng dẫn cài WinterBoard để thay “áo mới” cho iPhone

Để cho iPhone có thể trưng diện “áo mới”, bạn cần được hướng dẫn cài WinterBoard, ứng dụng giúp thay đổi giao diện miễn phí với những bộ sưu tập đẹp ngây ngất…


Nếu bạn cảm thấy nhàm chán với giao diện nguyên gốc của iPhone/iPad mà mình đang sử dụng thì đã đến lúc cần đến WinterBoard. WinterBoard là ứng dụng giúp bạn thay đổi giao diện từ màn hình Home Screen đến màn hình khóa Lock Screen với những bộ sưu tập tuyệt đẹp.


WinterBoard miễn phí trên Cydia, và đương nhiên để có Cydia thì bạn phải mất công jailbreak máy trước, sau đó bắt đầu làm theo các bước dưới đây.


Bước 1: Vào Cydia, chọn tab Search và gõ với từ khóa WinterBoard. Để tìm thấy WinterBoard bạn có thể phải thêm nguồn tải mới của Cydia. Nếu chưa biết cách thêm nguồn tải, bạn có thể tham khảo tại đây (đoạn đầu).


1-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Hướng dẫn cài WinterBoard cho iPhone: Vào Cydia, chọn tab Search và gõ với từ khóa WinterBoard.


Bước 2: Bấm Install và chọn Confirm để xác nhận cài đặt.


2-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Hướng dẫn cài WinterBoard cho iPhone: Bấm Install (khoanh đỏ) và chọn Confirm để xác nhận cài đặt.


Bước 3: Chờ quá trình tải và cài đặt hoàn tất rồi bấm Reboot Device để khởi động lại máy.


3-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Hướng dẫn cài WinterBoard cho iPhone: Chờ quá trình tải và cài đặt hoàn tất rồi bấm Reboot Device để khởi động lại máy.


Bước 4: Sau khi khởi động lại máy xong, bạn vào Cydia một lần nữa, chọn tab Sections và tìm đến các lựa chọn giao diện phù hợp cho mình.


4,5-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Hướng dẫn cài WinterBoard cho iPhone: Sau khi khởi động lại máy xong, bạn vào Cydia một lần nữa, chọn tab Sections và tìm đến các lựa chọn giao diện phù hợp cho mình.


Giải nghĩa một số lựa chọn ví dụ như sau:


Themes (Apps): thay đổi giao diện dành cho các ứng dụng có trên iPhone.


Themes (Keyboard): thay đổi giao diện dành cho bàn phím ảo trên iPhone.


Themes (LockScreen): thay đổi giao diện hình nền cho màn hình khi bạn khóa iPhone lại.


Ví dụ trong bài này ta chọn tab Sections => Themes (LockScreen) => chọn Rainbow Camera Grabber để thử một kiểu giao diện mới với màn hình khóa. Những kiểu giao diện khác bạn có thể tự khám phá.


5-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Hướng dẫn cài WinterBoard cho iPhone: Chọn tab Sections => Themes (LockScreen) => chọn Rainbow Camera Grabber (mũi tên) để thử một kiểu giao diện mới với màn hình khóa.


Bước 5: Bấm Install, sau đó Confirm để xác nhận.


6-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Hướng dẫn cài WinterBoard cho iPhone: Bấm Install (mũi tên), sau đó Confirm để xác nhận.


Bước 6: Chờ quá trình tải và cài đặt hoàn tất rồi bấm Return to Cydia.


7,5-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Hướng dẫn cài WinterBoard cho iPhone: Chờ quá trình tải và cài đặt hoàn tất rồi bấm Return to Cydia.


Bước 7: Thoát khỏi ứng dụng Cydia và mở ứng dụng WinterBoard trên màn hình Home Screen. Trong giao diện WinterBoard, bạn nhấn Select Themes.


8-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Hướng dẫn cài WinterBoard cho iPhone: Thoát khỏi ứng dụng Cydia và mở ứng dụng WinterBoard trên màn hình Home Screen. Trong giao diện WinterBoard, bạn nhấn Select Themes.


Bước 8: Tại danh sách theme (giao diện) mà bạn đã tải về, kích hoạt bằng cách nhấn vào tên theme, sau đó bấm nút WinterBoard để quay lại màn hình ứng dụng và chọn tiếp nút Respring để áp dụng thay đổi.


9-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Hướng dẫn cài WinterBoard cho iPhone: Tại danh sách theme (giao diện) mà bạn đã tải về, kích hoạt bằng cách nhấn vào tên theme, sau đó bấm nút WinterBoard (mũi tên) để quay lại màn hình ứng dụng và chọn tiếp nút Respring (khung màu đỏ).


Kêt quả: Giao diện mới của màn hình khóa sử dụng biểu tượng camera 7 sắc cầu vồng của Rainbow Camera Grabber.


10-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Hướng dẫn cài WinterBoard cho iPhone: Giao diện mới của màn hình khóa giờ sử dụng biểu tượng camera 7 sắc cầu vồng (khoanh trắng) của Rainbow Camera Grabber.


Huong dan cai WinterBoard de thay “ao moi” cho iPhone


De cho iPhone co the trung dien “ao moi”, ban can duoc huong dan cai WinterBoard, ung dung giup thay doi giao dien mien phi voi nhung bo suu tap dep ngay ngat…


Néu ban cam tháy nham chan voi giao diẹn nguyen góc cua iPhone/iPad ma minh dang su dung thi da dén luc càn dén WinterBoard. WinterBoard la ung dung giup ban thay dỏi giao diẹn tu man hinh Home Screen dén man hinh khoa Lock Screen voi nhung bọ suu tạp tuyẹt dep.


WinterBoard miẽn phi tren Cydia, va duong nhien dẻ co Cydia thi ban phai mát cong jailbreak may truoc, sau do bat dàu lam theo cac buoc duoi day.


Buoc 1: Vao Cydia, chon tab Search va go voi tu khoa WinterBoard. Dẻ tim tháy WinterBoard ban co thẻ phai them nguòn tai moi cua Cydia. Néu chua biét cach them nguòn tai, ban co thẻ tham khao tai day (doan dàu).


1-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Huong dãn cai WinterBoard cho iPhone: Vao Cydia, chon tab Search va go voi tu khoa WinterBoard.


Buoc 2: Bám Install va chon Confirm dẻ xac nhạn cai dat.


2-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Huong dãn cai WinterBoard cho iPhone: Bám Install (khoanh do) va chon Confirm dẻ xac nhạn cai dat.


Buoc 3: Cho qua trinh tai va cai dat hoan tát ròi bám Reboot Device dẻ khoi dọng lai may.


3-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Huong dãn cai WinterBoard cho iPhone: Cho qua trinh tai va cai dat hoan tát ròi bám Reboot Device dẻ khoi dọng lai may.


Buoc 4: Sau khi khoi dọng lai may xong, ban vao Cydia mọt làn nua, chon tab Sections va tim dén cac lua chon giao diẹn phu hop cho minh.


4,5-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Huong dãn cai WinterBoard cho iPhone: Sau khi khoi dọng lai may xong, ban vao Cydia mọt làn nua, chon tab Sections va tim dén cac lua chon giao diẹn phu hop cho minh.


Giai nghia mọt só lua chon vi du nhu sau:


Themes (Apps): thay doi giao dien danh cho cac ung dung co tren iPhone.


Themes (Keyboard): thay doi giao dien danh cho ban phim ao tren iPhone.


Themes (LockScreen): thay doi giao dien hinh nen cho man hinh khi ban khoa iPhone lai.


Vi du trong bai nay ta chon tab Sections => Themes (LockScreen) => chon Rainbow Camera Grabber dẻ thu mọt kiẻu giao diẹn moi voi man hinh khoa. Nhung kiẻu giao diẹn khac ban co thẻ tu kham pha.


5-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Huong dãn cai WinterBoard cho iPhone: Chon tab Sections => Themes (LockScreen) => chon Rainbow Camera Grabber (mui ten) dẻ thu mọt kiẻu giao diẹn moi voi man hinh khoa.


Buoc 5: Bám Install, sau do Confirm dẻ xac nhạn.


6-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Huong dãn cai WinterBoard cho iPhone: Bám Install (mui ten), sau do Confirm dẻ xac nhạn.


Buoc 6: Cho qua trinh tai va cai dat hoan tát ròi bám Return to Cydia.


7,5-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Huong dãn cai WinterBoard cho iPhone: Cho qua trinh tai va cai dat hoan tát ròi bám Return to Cydia.


Buoc 7: Thoat khoi ung dung Cydia va mo ung dung WinterBoard tren man hinh Home Screen. Trong giao diẹn WinterBoard, ban nhán Select Themes.


8-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Huong dãn cai WinterBoard cho iPhone: Thoat khoi ung dung Cydia va mo ung dung WinterBoard tren man hinh Home Screen. Trong giao diẹn WinterBoard, ban nhán Select Themes.


Buoc 8: Tai danh sach theme (giao diẹn) ma ban da tai vè, kich hoat bang cach nhán vao ten theme, sau do bám nut WinterBoard dẻ quay lai man hinh ung dung va chon tiép nut Respring dẻ ap dung thay dỏi.


9-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Huong dãn cai WinterBoard cho iPhone: Tai danh sach theme (giao diẹn) ma ban da tai vè, kich hoat bang cach nhán vao ten theme, sau do bám nut WinterBoard (mui ten) dẻ quay lai man hinh ung dung va chon tiép nut Respring (khung mau do).


Ket qua: Giao diẹn moi cua man hinh khoa su dung biẻu tuong camera 7 sac càu vòng cua Rainbow Camera Grabber.


10-Huong-dan-cai-WinterBoard-cho-iPhone-thay-hinh-nen.jpg

Huong dãn cai WinterBoard cho iPhone: Giao diẹn moi cua man hinh khoa gio su dung biẻu tuong camera 7 sac càu vòng (khoanh trang) cua Rainbow Camera Grabber.Hướng dẫn cài WinterBoard để thay “áo mới” cho iPhone

Để cho iPhone có thể trưng diện “áo mới”, bạn cần được hướng dẫn cài WinterBoard, ứng dụng giúp thay đổi giao diện miễn phí với những bộ sưu tập đẹp ngây ngất…
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: