Hướng dẫn sử dụng XBMC cho Android để trải nghiệm rạp chiếu phim thu nhỏ

Bạn không muốn mất kiểm soát với số lượng phim đồ sộ trên máy tính? Hay bạn không đủ tiền mua tivi màn ảnh rộng nhưng có sẵn một chiếc máy tính có kho phim kha khá và muốn tạo phong cách ấn tượng như đang xem rạp? XBMC chính là giải pháp cho cả 2 nhu cầu ấy.


XBMC là phần mềm mã nguồn mở miễn phí, dùng để quản lý và mở phim, nhạc, ảnh, trò chơi. Điểm mạnh của XBMC là khả năng tổ chức tuyệt vời các file phim ảnh thành một bộ sưu tập trọn vẹn, gọn gàng dù bạn lưu trữ trên ổ cứng thì vô cùng lộn xộn. Hơn nữa XBMC có cơ chế lấy thông tin phim ảnh từ các kho dữ liệu trực tuyến (như IMDB, The MovieDB), giúp cho bộ sưu tập của bạn trông hoàn hảo và ấn tượng hơn.


Sản phẩm phần mềm này được định hướng để phát triển cho các sản phẩm tivi thông minh màn ảnh rộng (Home Theater) vì thế người dùng dù trên nền tảng nào cũng đều được trải nghiệm mô hình rạp chiếu phim tại nhà. Bài hướng dẫn này sẽ thử dùng XBMC trên Android để cảm nhận, dù thực chất smartphone hiếm khi lưu trữ kho phim đồ sộ.


Hướng dẫn sử dụng XBMC: Tải và cài đặt


Việc tải và cài đặt XBMC hơi lắt léo một chút vì ứng dụng này chưa được đơn vị phát triển Team-XBMC đưa lên các kho ứng dụng phổ biến như Google Play.


Bước 1: Để tải ứng dụng ngoài kho Google Play, trước hết bạn phải vào mục Settings trên thiết bị Android rồi chọn Security.


A1-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Hướng dẫn cài đặt XBMC: Để tải ứng dụng ngoài kho Google Play, trước hết bạn phải vào mục Settings trên thiết bị Android rồi chọn Security (khoanh đỏ).


Bước 2: Tích vào lựa chọn Unknown sources để tải ứng dụng từ nguồn bên ngoài Google Play.


A2-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Hướng dẫn cài đặt XBMC: Tích vào lựa chọn “Unknown sources” (khoanh đỏ) để tải ứng dụng từ nguồn bên ngoài Google Play.


Bước 3: Mở lên trình duyệt web.


Bước 4: Vào tải phần mềm tại trang chủ XBMC.


Bước 5: Tải về phiên bản mới nhất của XBMC cho Android bằng cách nhấp vào liên kết dưới biểu tượng Android. Phiên bản mới nhất XBMC 13.1 Gotham còn tách ra 2 phiên bản con dành cho các cấu trúc vi xử lý khác nhau.


B1-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Hướng dẫn cài đặt XBMC: Tải về phiên bản mới nhất của XBMC cho Android bằng cách nhấp vào liên kết dưới biểu tượng Android.


Bước 6: Sau khi tải được file “.apk” của XBMC, bạn cần một ứng dụng để cài file này vào máy Android của mình như Apk Installer hay appInstaller.


B2-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Hướng dẫn cài đặt XBMC: Sau khi tải được file “.apk” của XBMC, bạn cần một ứng dụng để cài file này vào máy Android của mình như Apk Installer hay appInstaller.


C3-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Hướng dẫn cài đặt XBMC: Chờ quá trình cài đặt.


C4,5-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Hướng dẫn cài đặt XBMC: Quá trình cài đặt kêt thúc. Hãy bấm vào nút Open phía dưới.


Kêt quả: Khi cài đặt hoàn tất, chọn Open để mở ứng dụng XBMC cho lần đầu tiên.


C5-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Hướng dẫn cài đặt XBMC: Khi cài đặt hoàn tất, chọn Open để mở ứng dụng XBMC. Hãy để nó chạy một vài bản cập nhật cho biên bản lần đầu tiên.


Hướng dẫn sử dụng XBMC: Thêm nguồn phim và quản lý dữ liệu phim


Nhiều hướng dẫn khuyên người dùng nên thêm nguồn Hub Wizard ngay khi vừa cài đặt xong, tuy nhiên Team-XBMC lại khuyến cáo không nên cài thử phần add-on được phát triển bởi bên thứ ba này để tránh gặp lỗi xung đột. Bạn chỉ cần khám phá đủ các chức năng nội tại của XBMC, chẳng hạn như chức năng thêm bộ sưu tập phim và quản lý dữ liệu phim.


Bước 1: Click Video trong màn hình chính của XBMC. Chúng ta sẽ thử lập bộ sưu tập phim, còn các mục khác như âm nhạc hay chương trình truyền hình sẽ tương tự.


E1-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Hướng dẫn sử dụng XBMC: Click Video (mũi tên) trong màn hình chính của XBMC.


Bước 2: Click Add Videos để lập mới một bộ sưu tập phim từ nguồn trên máy.


E2-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Hướng dẫn sử dụng XBMC: Click Add Videos (mũi tên) để lập mới một bộ sưu tập phim từ nguồn trên máy.


Bước 3: Cửa sổ Add Video Source sẽ hiện ra. Lúc này hãy chọn nút Browse để tìm nguồn phim từ trên máy.


E3-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Hướng dẫn sử dụng XBMC: Cửa sổ Add Video Source sẽ hiện ra. Lúc này hãy chọn nút Browse (mũi tên) để tìm nguồn phim từ trên máy.


Bước 4: Tìm đến nơi bạn lưu trữ file phim trên máy và bấm nút OK.


E4,5-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Hướng dẫn sử dụng XBMC: Tìm đến nơi bạn lưu trữ file phim trên máy và bấm nút OK (khoanh tròn).


Bước 5: Đặt tên cho nguồn file phim mới thêm, ví dụ như Movies. Sau đó click OK.


E5-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Hướng dẫn sử dụng XBMC: Đặt tên cho nguồn file phim mới thêm, ví dụ như Movies (mũi tên). Sau đó click OK.


Bước 6: Cửa sổ Set content sẽ hiện ra, đây là nơi bạn chỉ định việc cung cấp và quản lý dữ liệu phim cho bộ sưu tập. Hãy ấn nút xuống cho đến tìm thấy nguồn dữ liệu phù hợp cho bộ sưu tập, chẳng hạn ở đây ta chọn kho dữ liệu phim khá nổi tiếng The MovieDB để cung cấp các thông tin như tên phim, ảnh poster, thể loại, năm phát hành, diễn viên, đạo diễn…


E7,5-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Hướng dẫn sử dụng XBMC: Cửa sổ “Set content” sẽ hiện ra. Hãy ấn nút xuống cho đến tìm thấy nguồn dữ liệu phù hợp cho bộ sưu tập, chẳng hạn ở đây ta chọn kho dữ liệu phim khá nổi tiếng The MovieDB (đóng khung). Cuối cùng ấn nút OK.


Bước 7: Ấn Yes để cập nhật dữ liệu cho thư viện phim.


E8-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Ấn Yes để cập nhật dữ liệu cho thư viện phim.


Bước 8: Kết quả là ta có một bộ sưu tập phim tuyệt đỉnh, khi di chuyển qua phim nào sẽ có ảnh giới thiệu và phông nền ấn tượng của phim đó. Dữ liệu này được lấy từ kho The MovieDB và có thể sửa được nếu sau, tuy nhiên để tiện lợi nhất vẫn là ta đặt tên file phim chuẩn với tên gốc thì kho dữ liệu sẽ nhận dạng được dễ dàng.


E9-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Kết quả là ta có một bộ sưu tập phim tuyệt đỉnh, khi di chuyển qua phim nào sẽ có ảnh giới thiệu và phông nền ấn tượng của phim đó. Dữ liệu của phim Batman trong hình được lấy từ kho The MovieDB.


Huóng dãn sủ dụng XBMC cho Android dẻ trải nghiẹm rạp chiéu phim thu nhỏ


Ban khong muón mát kiẻm soát vói so luong phim do so tren may tinh? Hay ban khong du tien mua tivi màn ảnh rọng nhung co san mọt chiec may tinh co kho phim kha kha va muon tao phong cach án tuọng nhu dang xem rạp? XBMC chính là giải pháp cho cả 2 nhu càu áy.


XBMC la phan mem ma nguon mo mien phi, dung de quan ly va mỏ phim, nhac, anh, tro choi. Diẻm mạnh của XBMC là khả nang tỏ chúc tuyẹt vòi các file phim ảnh thành mọt bọ suu tạp trọn vẹn, gọn gàng dù bạn luu trũ tren ỏ cúng thì vo cùng lọn xọn. Hon nũa XBMC có co ché láy thong tin phim ảnh tù các kho dũ liẹu trục tuyén (nhu IMDB, The MovieDB), giúp cho bọ suu tạp của bạn trong hoàn hảo và án tuọng hon.


Sản phảm phàn mèm này duọc dịnh huóng dẻ phát triẻn cho các sản phảm tivi thong minh màn ảnh rọng (Home Theater) vì thé nguòi dùng dù tren nèn tảng nào cũng dèu duọc trải nghiẹm mo hình rạp chiéu phim tại nhà. Bài huóng dãn này sẽ thủ dùng XBMC tren Android dẻ cảm nhạn, dù thục chát smartphone hiém khi luu trũ kho phim dò sọ.


Huóng dãn sủ dụng XBMC: Tải và cài dạt


Viẹc tải và cài dạt XBMC hoi lát léo mọt chút vì úng dụng này chua duọc don vị phát triẻn Team-XBMC dua len các kho úng dụng phỏ bién nhu Google Play.


Buoc 1: Dẻ tải úng dụng ngoài kho Google Play, truóc hét bạn phải vao muc Settings tren thiet bi Android ròi chọn Security.


A1-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Huóng dãn cài dạt XBMC: Dẻ tải úng dụng ngoài kho Google Play, truóc hét bạn phải vao muc Settings tren thiet bi Android ròi chọn Security (khoanh dỏ).


Buóc 2: Tích vào lụa chọn Unknown sources dẻ tải úng dụng tù nguòn ben ngoài Google Play.


A2-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Huóng dãn cài dạt XBMC: Tích vào lụa chọn “Unknown sources” (khoanh dỏ) dẻ tải úng dụng tù nguòn ben ngoài Google Play.


Buoc 3: Mo len trình duyẹt web.


Buoc 4: Vao tai phan mem tai trang chủ XBMC.


Buoc 5: Tai ve phien ban moi nhat cua XBMC cho Android bang cach nhap vao lien ket duoi bieu tuong Android. Phien bản mói nhát XBMC 13.1 Gotham còn tách ra 2 phien bản con dành cho các cáu trúc vi xủ lý khác nhau.


B1-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Huóng dãn cài dạt XBMC: Tai ve phien ban moi nhat cua XBMC cho Android bang cach nhap vao lien ket duoi bieu tuong Android.


Buoc 6: Sau khi tải duọc file “.apk” của XBMC, bạn càn mọt úng dụng dẻ cài file này vào máy Android của mình nhu Apk Installer hay appInstaller.


B2-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Huóng dãn cài dạt XBMC: Sau khi tải duọc file “.apk” của XBMC, bạn càn mọt úng dụng dẻ cài file này vào máy Android của mình nhu Apk Installer hay appInstaller.


C3-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Huóng dãn cài dạt XBMC: Chò quá trình cài dạt.


C4,5-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Huóng dãn cài dạt XBMC: Quá trình cài dạt ket thúc. Hãy bám vào nút Open phía duói.


Ket quả: Khi cai dat hoan tat, chon Open dẻ mỏ ung dung XBMC cho lan dau tien.


C5-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Huóng dãn cài dạt XBMC: Khi cai dat hoan tat, chon Open dẻ mỏ ung dung XBMC. Hay de no chay mot vai ban cap nhat cho bien ban lan dau tien.


Huóng dãn sủ dụng XBMC: Them nguòn phim và quản lý dũ liẹu phim


Nhièu huóng dãn khuyen nguoi dung nen them nguòn Hub Wizard ngay khi vùa cài dạt xong, tuy nhien Team-XBMC lại khuyén cáo khong nen cài thủ phàn add-on duọc phát triẻn bỏi ben thú ba này dẻ tránh gạp lõi xung dọt. Bạn chỉ càn khám phá dủ các chúc nang nọi tại của XBMC, chảng hạn nhu chúc nang them bọ suu tạp phim và quản lý dũ liẹu phim.


Buóc 1: Click Video trong màn hình chính của XBMC. Chúng ta sẽ thủ lạp bọ suu tạp phim, còn các mục khác nhu am nhạc hay chuong trình truyèn hình sẽ tuong tụ.


E1-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Huóng dãn sủ dụng XBMC: Click Video (mũi ten) trong màn hình chính của XBMC.


Buóc 2: Click Add Videos dẻ lạp mói mọt bọ suu tạp phim tù nguòn tren máy.


E2-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Huóng dãn sủ dụng XBMC: Click Add Videos (mũi ten) dẻ lạp mói mọt bọ suu tạp phim tù nguòn tren máy.


Buóc 3: Của sỏ Add Video Source sẽ hiẹn ra. Lúc này hãy chọn nút Browse dẻ tìm nguòn phim tù tren máy.


E3-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Huóng dãn sủ dụng XBMC: Của sỏ Add Video Source sẽ hiẹn ra. Lúc này hãy chọn nút Browse (mũi ten) dẻ tìm nguòn phim tù tren máy.


Buóc 4: Tìm dén noi bạn luu trũ file phim tren máy và bám nút OK.


E4,5-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Huóng dãn sủ dụng XBMC: Tìm dén noi bạn luu trũ file phim tren máy và bám nút OK (khoanh tròn).


Buóc 5: Dạt ten cho nguòn file phim mói them, ví dụ nhu Movies. Sau dó click OK.


E5-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Huóng dãn sủ dụng XBMC: Dạt ten cho nguòn file phim mói them, ví dụ nhu Movies (mũi ten). Sau dó click OK.


Buóc 6: Của sỏ Set content sẽ hiẹn ra, day là noi bạn chỉ dịnh viẹc cung cáp và quản lý dũ liẹu phim cho bọ suu tạp. Hãy án nút xuóng cho dén tìm tháy nguòn dũ liẹu phù họp cho bọ suu tạp, chảng hạn ỏ day ta chọn kho dũ liẹu phim khá nỏi tiéng The MovieDB dẻ cung cáp các thong tin nhu ten phim, ảnh poster, thẻ loại, nam phát hành, diẽn vien, dạo diẽn…


E7,5-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Huóng dãn sủ dụng XBMC: Của sỏ “Set content” sẽ hiẹn ra. Hãy án nút xuóng cho dén tìm tháy nguòn dũ liẹu phù họp cho bọ suu tạp, chảng hạn ỏ day ta chọn kho dũ liẹu phim khá nỏi tiéng The MovieDB (dóng khung). Cuói cùng án nút OK.


Buóc 7: Án Yes dẻ cạp nhạt dũ liẹu cho thu viẹn phim.


E8-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Án Yes dẻ cạp nhạt dũ liẹu cho thu viẹn phim.


Buóc 8: Két quả là ta có mọt bọ suu tạp phim tuyẹt dỉnh, khi di chuyẻn qua phim nào sẽ có ảnh giói thiẹu và phong nèn án tuọng của phim dó. Dũ liẹu này duọc láy tù kho The MovieDB và có thẻ sủa duọc néu sau, tuy nhien dẻ tiẹn lọi nhát vãn là ta dạt ten file phim chuản vói ten góc thì kho dũ liẹu sẽ nhạn dạng duọc dẽ dàng.


E9-Huong-dan-su-dung-XBMC-cho-Android.jpg

Két quả là ta có mọt bọ suu tạp phim tuyẹt dỉnh, khi di chuyẻn qua phim nào sẽ có ảnh giói thiẹu và phong nèn án tuọng của phim dó. Dũ liẹu của phim Batman trong hình duọc láy tù kho The MovieDB.Hướng dẫn sử dụng XBMC cho Android để trải nghiệm rạp chiếu phim thu nhỏ

Bạn không muốn mất kiểm soát với số lượng phim đồ sộ trên máy tính? Hay bạn không đủ tiền mua tivi màn ảnh rộng nhưng có sẵn một chiếc máy tính có kho phim kha khá và muốn tạo phong cách ấn tượng như đang xem rạp? XBMC chính là giải pháp cho cả 2 nhu cầu ấy.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: