Mã độc đòi tiền chuộc xuất hiện trên nền tảng Android

ICTnews – Mã độc có tên Simplelocker mã hóa tập tin lưu trữ trên thẻ nhớ SD trong máy tính bảng, điện thoại di động rồi đòi tiền chuộc để giải mã.


Theo hãng bảo mật Eset, mã độc Simplelocker gửi đi thông điệp bằng tiếng Nga đến máy nạn nhân và yêu cầu trả tiền chuộc bằng tiền Ukraine. Tuy nhiên, có vẻ Simplelocker mới đang trong giai đoạn manh nha. Giáo sư Steven Murdoch từ Đại học Cambridge khuyên người dùng smartphone phải cẩn trọng khi cài đặt phần mềm từ các nguồn khác ngoài kho ứng dụng của nhà cung cấp. Ông lưu ý các nhà mạng thường chậm trễ hay không có thiện chí để phát hành các bản vá bảo mật của Google cho thiết bị Android đời cũ.


Simplelocker, mã độc, virus, trojan, Android

Thông điệp tin tặc gửi đến bằng tiếng Nga


Simplelocker, mã độc, virus, trojan, Android

Các tập tin lưu trữ trong thẻ SD đều bị mã hóa


Chủ nhân các thiết bị nhiễm độc nhận được thông báo điện thoại đã bị khóa vì họ đã xem và phát tán các hình thức phim, ảnh khiêu dâm khác nhau. Để giải mã, nạn nhân được hướng dẫn trả 260 hryvnias (khoảng 465.000 đồng) thông qua hệ thống chuyển tiền MoneXy. Tin tặc đe dọa nếu không chuyển tiền, mọi dữ liệu trên thiết bị sẽ bị xóa sổ.


Eset cho biết các loại tập tin bị mã hóa có đuôi .jpeg, .gif, .images, .dox, .txt, .mkv, .avi và .mp4. Thông tin trên thiết bị được tải lên máy chủ của tin tặc để chúng đảm bảo giải mã đúng dữ liệu sau khi nhận được tiền chuộc.


Tuy nhiên, công ty khuyến cáo người dùng từ chối thanh toán vì sẽ tạo động lực cho tin tặc khác phát tán mã độc và do không có gì bảo đảm bọn chúng giữ lời và giải mã sau khi nhận tiền.


Đây là lần đầu tiên loại mã độc như Simplelocker bị tố giác song trước đó đã có một số biến tướng. Tháng 5/2014, nhà nghiên cứu bảo mật Kafeine tiết lộ về biến thể ngăn cản ứng dụng Android khởi chạy, khiến máy móc trở nên vô dụng và đòi trả 300 USD để thả tự do cho thiết bị. Hãng an ninh mạng Symantec cũng cảnh báo về ứng dụng liên tục hiện thông báo trên màn hình và không thể tắt được cho đến khi trả phí.

Ma doc doi tien chuoc xuat hien tren nen tang Android


ICTnews – Ma doc co ten Simplelocker ma hoa tap tin luu tru tren the nho SD trong may tinh bang, dien thoai di dong roi doi tien chuoc de giai ma.


Theo hang bao mat Eset, ma doc Simplelocker gui di thong diep bang tieng Nga den may nan nhan va yeu cau tra tien chuoc bang tien Ukraine. Tuy nhien, co ve Simplelocker moi dang trong giai doan manh nha. Giao su Steven Murdoch tu Dai hoc Cambridge khuyen nguoi dung smartphone phai can trong khi cai dat phan mem tu cac nguon khac ngoai kho ung dung cua nha cung cap. Ong luu y cac nha mang thuong cham tre hay khong co thien chi de phat hanh cac ban va bao mat cua Google cho thiet bi Android doi cu.


Simplelocker, ma doc, virus, trojan, Android

Thong diep tin tac gui den bang tieng Nga


Simplelocker, ma doc, virus, trojan, Android

Cac tap tin luu tru trong the SD deu bi ma hoa


Chu nhan cac thiet bi nhiem doc nhan duoc thong bao dien thoai da bi khoa vi ho da xem va phat tan cac hinh thuc phim, anh khieu dam khac nhau. De giai ma, nan nhan duoc huong dan tra 260 hryvnias (khoang 465.000 dong) thong qua he thong chuyen tien MoneXy. Tin tac de doa neu khong chuyen tien, moi du lieu tren thiet bi se bi xoa so.


Eset cho biet cac loai tap tin bi ma hoa co duoi .jpeg, .gif, .images, .dox, .txt, .mkv, .avi va .mp4. Thong tin tren thiet bi duoc tai len may chu cua tin tac de chung dam bao giai ma dung du lieu sau khi nhan duoc tien chuoc.


Tuy nhien, cong ty khuyen cao nguoi dung tu choi thanh toan vi se tao dong luc cho tin tac khac phat tan ma doc va do khong co gi bao dam bon chung giu loi va giai ma sau khi nhan tien.


Day la lan dau tien loai ma doc nhu Simplelocker bi to giac song truoc do da co mot so bien tuong. Thang 5/2014, nha nghien cuu bao mat Kafeine tiet lo ve bien the ngan can ung dung Android khoi chay, khien may moc tro nen vo dung va doi tra 300 USD de tha tu do cho thiet bi. Hang an ninh mang Symantec cung canh bao ve ung dung lien tuc hien thong bao tren man hinh va khong the tat duoc cho den khi tra phi.


Mã độc đòi tiền chuộc xuất hiện trên nền tảng Android

ICTnews – Mã độc có tên Simplelocker mã hóa tập tin lưu trữ trên thẻ nhớ SD trong máy tính bảng, điện thoại di động rồi đòi tiền chuộc để giải mã.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: