Người dùng Facebook Việt Nam không ưa status

Theo một báo cáo mới đây của Epinion, nếu một ai đó trong danh sách bạn bè trên Facebook cập nhật quá nhiều các tin tức vô nghĩa thì 60% người tham gia khảo sát khẳng định họ sẽ hủy kết bạn ngay, vì việc này khiến họ cảm thấy phiền toái và khó chịu.


Phương tiện truyền thông xã hội tại Việt Nam đang ngày càng phát triển, đặc biệt là Facebook. Lượng người dùng Facebook tăng gấp đôi theo từng năm, điều này khiến việc tìm hiểu kỹ hơn về thái độ của người dùng Facebook tại Việt Nam, những điều làm họ quan tâm và những điều khiến họ hủy kết bạn với bạn bè mình là điều cần thiết.


Cũng theo nghiên cứu này, trong tổng số 36 triệu người sử dụng Internet tại Việt Nam thì có gần 25 triệu người dùng Facebook. Và trong 1.000 người được Epinion khảo sát thì có đến 97% cho biết họ có tài khoản trên Facebook. Facebook đang dần gắn kết với cuộc sống hàng ngày của người Việt, giúp họ kết nối với bạn bè, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thị kinh doanh.


Bên cạnh việc tìm hiểu nguyên nhân của việc hủy kết bạn, khảo sát của Epinion cũng cho thấy những nội dung khiến người dùng Facebook nhấn nút “thích” với một cập nhật nào đó. 83% người trả lời cho biết họ sẽ nhấn nút “thích” với những cập nhật hài hước, trong đó 3/4 người dùng thích những cập nhật về gia đình và những hình ảnh con cái của bạn bè. 58% thích những cập nhật về các hoạt động thiện nguyện.


Khảo sát của Epinion cũng cho thấy mạng xã hội là kênh được nhiều người chọn nhất khi quyết định chia sẻ thông tin với 78% người khảo sát đồng ý mạng xã hội là lựa chọn đầu tiên để chia sẻ thông tin, theo sau là email (44%) và các ứng dụng nhắn tin miễn phí như Viber, Skype, Zalo… (21%).


Khảo sát này được tiến hành vào tháng 4/2014 trên 1.000 người Việt từ độ tuổi 18 trở lên. Xem thêm infographic các số liệu của nghiên cứu này (nhấn vào hình để phóng lớn):


Người dùng Facebook Việt Nam không ưa status 'nhảm'

Nguoi dung Facebook Viet Nam khong ua status 'nham'


Theo mot bao cao moi day cua Epinion, neu mot ai do trong danh sach ban be tren Facebook cap nhat qua nhieu cac tin tuc vo nghia thi 60% nguoi tham gia khao sat khang dinh ho se huy ket ban ngay, vi viec nay khien ho cam thay phien toai va kho chiu.


Phuong tien truyen thông xã hoi tai Viet Nam dang ngày càng phát trien, dac biet là Facebook. Luong nguoi dùng Facebook tang gap dôi theo tung nam, dieu này khien viec tìm hieu ky hon ve thái do cua nguoi dùng Facebook tai Viet Nam, nhung dieu làm ho quan tâm và nhung dieu khien ho huy ket ban voi ban bè mình là dieu can thiet.


Cung theo nghiên cuu này, trong tong so 36 trieu nguoi su dung Internet tai Viet Nam thì có gan 25 trieu nguoi dùng Facebook. Và trong 1.000 nguoi duoc Epinion khao sát thì có den 97% cho biet ho có tài khoan trên Facebook. Facebook dang dan gan ket voi cuoc song hàng ngày cua nguoi Viet, giúp ho ket noi voi ban bè, chia se kinh nghiem và tiep thi kinh doanh.


Bên canh viec tìm hieu nguyên nhân cua viec huy ket ban, khao sát cua Epinion cung cho thay nhung noi dung khien nguoi dùng Facebook nhan nút “thích” voi mot cap nhat nào dó. 83% nguoi tra loi cho biet ho se nhan nút “thích” voi nhung cap nhat hài huoc, trong dó 3/4 nguoi dùng thích nhung cap nhat ve gia dình và nhung hình anh con cái cua ban bè. 58% thích nhung cap nhat ve các hoat dong thien nguyen.


Khao sát cua Epinion cung cho thay mang xã hoi là kênh duoc nhieu nguoi chon nhat khi quyet dinh chia se thông tin voi 78% nguoi khao sát dong ý mang xã hoi là lua chon dau tiên de chia se thông tin, theo sau là email (44%) và các ung dung nhan tin mien phí nhu Viber, Skype, Zalo… (21%).


Khao sát này duoc tien hành vào tháng 4/2014 trên 1.000 nguoi Viet tu do tuoi 18 tro lên. Xem thêm infographic các so lieu cua nghiên cuu này (nhan vào hình de phóng lon):


Nguoi dung Facebook Viet Nam khong ua status 'nham'


Người dùng Facebook Việt Nam không ưa status 'nhảm'

Theo một báo cáo mới đây của Epinion, nếu một ai đó trong danh sách bạn bè trên Facebook cập nhật quá nhiều các tin tức vô nghĩa thì 60% người tham gia khảo sát khẳng định họ sẽ hủy kết bạn ngay, vì việc này khiến họ cảm thấy phiền toái và khó chịu.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: