Volvo thử nghiệm xe buýt nạp điện không dây

Năm tới, Volvo sẽ thử nghiệm trên một tuyến đường ngắn xe buýt điện chạy qua nó có thể nhận được năng lượng không qua dây dẫn. Chính phủThụy Điển ủng hộ dự án này.


Nhà sản xuất ôtô Thụy Điển Volvo Group thông báo các kế hoạch thử nghiệm trang bị công nghệ mới cho đường sá. Theo đó, các xe buýt điện có thể được cung cấp năng lượng không dây. Dự án tương tự đã được thử nghiệm ở Hàn Quốc.
Volvo thử nghiệm xe buýt nạp điện không dây
Một trong ba xe buýt không dây của Volvo ở Gothenburg.


Vào năm 2015, Volvo lên kế hoạch xây dựng một đoạn đường thử nghiệm có chiều dài từ 300 đến 500 mét ở trung tâm thành phố Gothenburg. Ở một độ sâu không lớn dưới lớp nhựa đường sẽ có những thiết bị cảm ứng tạo điện từ trường. Nó có thể kích hoạt cuộn cảm chuyên dụng lắp đặt dọc theo chiều dài của xe buýt điện. Sau đó, năng lượng sẽ chuyển hóa thành dòng điện một chiều và dòng điện này đưa vào nạp cho các ắc quy.


Bằng cách đó, trong thời gian chạy trên đường điện, phương tiện giao thông công cộng đầu kéo có thể nhận được năng lượng “qua không khí”. Theo lời Niklas Gustavsson, Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại của công ty, công trình này có thể là bước tiến mới trong việc phát triển các công nghệ sinh thái sạch.


Việc thử nghiệm các tuyến đường nạp điện xe hơi không dây sẽ được thực hiện dưới sự hỗ trợ của Bộ Giao thông Thụy Điển. Những kết quả thử nghiệm sẽ cho thấy triển vọng của công nghệ này, sau đó sẽ có quyết định về các công việc tiếp theo với công nghệ ấy. Hồi giữa năm 2013, Volvo đã thử nghiệm sạc ôtô điện từ nền đường nhưng khi đó chưa phải là sạc điện không tiếp xúc cho các ắc quy. Trong thời gian diễn ra các thử nghiệm đó, ôtô điện đã nhận năng lượng nhờ bộ thu dòng điện tiếp xúc với đường điện nguồn đặt trên nền nhựa đường. Khi đó, các nhà phát triển Thụy Điển đã đạt tới khả năng chạy xe không cần các ắc quy dự phòng. Các xe buýt điện Online Electric Vehicle (OLEV) không sử dụng các bộ thu dòng và được sản xuất tại Hàn Quốc. Loại hình phương tiện giao thông này có thể đi đến điểm hẹn, thậm chí nếu như cáp điện sản sinh trường điện từ chỉ được đặt trên khoảng 5% – 15% đoạn đường phải đi. Hơn nữa, đặc tính kỹ thuật của trường điện từ là loại mà nếu khách bộ hành đi dọc theo con đường cũng không bị ảnh hưởng gì. Giá chiếc xe buýt OLEV là gần 630.000 USD.Volvo thu nghiem xe buyt nap dien khong day


Nam toi, Volvo se thu nghiem tren mot tuyen duong ngan xe buyt dien chay qua no co the nhan duoc nang luong khong qua day dan. Chinh phuThuy Dien ung ho du an nay.


Nhà san xuat ôtô Thuy Dien Volvo Group thông báo các ke hoach thu nghiem trang bi công nghe moi cho duong sá. Theo dó, các xe buýt dien có the duoc cung cap nang luong không dây. Du án tuong tu dã duoc thu nghiem o Hàn Quoc.
Volvo thu nghiem xe buyt nap dien khong day
Mot trong ba xe buýt không dây cua Volvo o Gothenburg.


Vào nam 2015, Volvo lên ke hoach xây dung mot doan duong thu nghiem có chieu dài tu 300 den 500 mét o trung tâm thành pho Gothenburg. O mot do sâu không lon duoi lop nhua duong se có nhung thiet bi cam ung tao dien tu truong. Nó có the kích hoat cuon cam chuyên dung lap dat doc theo chieu dài cua xe buýt dien. Sau dó, nang luong se chuyen hóa thành dòng dien mot chieu và dòng dien này dua vào nap cho các ac quy.


Bang cách dó, trong thoi gian chay trên duong dien, phuong tien giao thông công cong dau kéo có the nhan duoc nang luong “qua không khí”. Theo loi Niklas Gustavsson, Phó chu tich phu trách doi ngoai cua công ty, công trình này có the là buoc tien moi trong viec phát trien các công nghe sinh thái sach.


Viec thu nghiem các tuyen duong nap dien xe hoi không dây se duoc thuc hien duoi su ho tro cua Bo Giao thông Thuy Dien. Nhung ket qua thu nghiem se cho thay trien vong cua công nghe này, sau dó se có quyet dinh ve các công viec tiep theo voi công nghe ay. Hoi giua nam 2013, Volvo dã thu nghiem sac ôtô dien tu nen duong nhung khi dó chua phai là sac dien không tiep xúc cho các ac quy. Trong thoi gian dien ra các thu nghiem dó, ôtô dien dã nhan nang luong nho bo thu dòng dien tiep xúc voi duong dien nguon dat trên nen nhua duong. Khi dó, các nhà phát trien Thuy Dien dã dat toi kha nang chay xe không can các ac quy du phòng. Các xe buýt dien Online Electric Vehicle (OLEV) không su dung các bo thu dòng và duoc san xuat tai Hàn Quoc. Loai hình phuong tien giao thông này có the di den diem hen, tham chí neu nhu cáp dien san sinh truong dien tu chi duoc dat trên khoang 5% – 15% doan duong phai di. Hon nua, dac tính ky thuat cua truong dien tu là loai mà neu khách bo hành di doc theo con duong cung không bi anh huong gì. Giá chiec xe buýt OLEV là gan 630.000 USD.

Volvo thử nghiệm xe buýt nạp điện không dây

Năm tới, Volvo sẽ thử nghiệm trên một tuyến đường ngắn xe buýt điện chạy qua nó có thể nhận được năng lượng không qua dây dẫn. Chính phủThụy Điển ủng hộ dự án này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: