Gigabyte ra mắt dòng bo mạch chủ series 9 tại Việt Nam

Không chỉ làm mới các dòng sản phẩm vốn đã quen thuộc với người dùng, Gigabyte còn ra mắt dòng bo mạch chủ siêu bền Black Edition với thiết kế tối ưu cho việc hoạt động liên tục trong thời gian dài.


Gigabyte ra mắt dòng bo mạch chủ series 9 tại Việt Nam
Mẫu bo mạch chủ Gigabyte GA-Z97-Gaming 3 và GA-Z97-Gaming 7.


Gigabyte chính thức giới thiệu thế hệ bo mạch chủ mới chipset Intel series 9 với thiết kế tương thích với bộ xử lý Haswell Refresh K series và Broadwell socket LGA1150. Ngoài những ưu điểm kế thừa từ nền tảng Haswell, các bo mạch chủ Gigabyte mới còn tăng cường hỗ trợ SSD chuẩn M.2 còn được biết đến dưới tên gọi NGFF (Next Generation Form Factor) và chuẩn giao tiếp mới SATA Express với băng thông đạt mức 10Gb/s có băng thông cao hơn so với SATA 3.0, hạn chế hiện tượng "nghẽn cổ chai" khi truy xuất dữ liệu.


Nổi bật trong các dòng sản phẩm mới của Gigabyte là mẫu bo mạch chủ GA-Z97X-SOC Force với thiết kế chủ yếu cho việc ép xung và các mẫu bo mạch chủ phiên bản Black Edition sản xuất với số lượng giới hạn.


GA-Z97X-SOC Force vẫn giữ thiết kế đặc trưng của dòng bo mạch chủ ép xung, được chăm chút khá kỹ với hệ thống tản nhiệt chất lỏng kết hợp cả quạt làm mát chủ động, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Trên bo mạch chủ cũng tích hợp sẵn nút nguồn (power), khởi động lại (reset), đèn hiển thị mã lỗi và cả một số nút nhấn hỗ trợ ép xung trực tiếp như OC Ignition, OC-Touch, nút clear CMOS xóa những thông số thiết lập trong BIOS hoặc BIOS Switch sẽ chuyển đổi giữa BIOS chính và phụ.


Gigabyte ra mắt dòng bo mạch chủ series 9 tại Việt Nam
GA-Z97X-SOC Force.


GA-Z97X-SOC Force còn trang bị chip xử lý âm thanh Realtek ALC1150 cùng chip Op-Amp (Operational Amplifier, có thể nâng cấp riêng) cho phép người dùng thay đổi tần số âm thanh phù hợp với những thể loại nhạc và ‘gu’ thưởng thức theo mỗi cá nhân. Khu vực audio còn được thiết kế độc lập với đường chống nhiễu phát quang (audio noise guard with path lighting) nhằm giảm thiểu những tạp âm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh.


Khác với trước đây, tất cả bo mạch chủ của Gigabyte, từ dòng phổ thông cho đến cao cấp, đều được trang bị công nghệ Durable như một tiêu chuẩn bắt buộc nhằm nâng cao tính ổn định của hệ thống khi hoạt động liên tục trong thời gian dài. Cụ thể các bo mạch chủ sẽ dùng bản mạch in sợi thủy tinh (glass fabric PCB) giúp giảm thiểu hiện tượng đoản mạch trong môi trường độ ẩm cao. Toàn bộ tụ rắn (solid capacitor) cùng Lower RDS(on) MOSFETs có trở kháng thấp giúp tiết giảm điện năng tiêu thụ và nhiệt độ hoạt động thấp. Trang bị các IC có khả năng chống tĩnh điện (ESD Resistance IC) và cả IC chống sốc điện (anti surge IC) nhằm bảo vệ bo mạch chủ và cả những thiết bị phần cứng trong trường hợp nguồn điện quá áp hoặc thấp áp.


Hình ảnh chi tiết Gigabyte GA-Z97X-Gaming 7

Gigabyte ra mat dong bo mach chu series 9 tai Viet Nam


Khong chi lam moi cac dong san pham von da quen thuoc voi nguoi dung, Gigabyte con ra mat dong bo mach chu sieu ben Black Edition voi thiet ke toi uu cho viec hoat dong lien tuc trong thoi gian dai.


Gigabyte ra mat dong bo mach chu series 9 tai Viet Nam
Mau bo mach chu Gigabyte GA-Z97-Gaming 3 và GA-Z97-Gaming 7.


Gigabyte chính thuc gioi thieu the he bo mach chu moi chipset Intel series 9 voi thiet ke tuong thích voi bo xu lý Haswell Refresh K series và Broadwell socket LGA1150. Ngoài nhung uu diem ke thua tu nen tang Haswell, các bo mach chu Gigabyte moi còn tang cuong ho tro SSD chuan M.2 còn duoc biet den duoi tên goi NGFF (Next Generation Form Factor) và chuan giao tiep moi SATA Express voi bang thông dat muc 10Gb/s có bang thông cao hon so voi SATA 3.0, han che hien tuong "nghen co chai" khi truy xuat du lieu.


Noi bat trong các dòng san pham moi cua Gigabyte là mau bo mach chu GA-Z97X-SOC Force voi thiet ke chu yeu cho viec ép xung và các mau bo mach chu phiên ban Black Edition san xuat voi so luong gioi han.


GA-Z97X-SOC Force van giu thiet ke dac trung cua dòng bo mach chu ép xung, duoc cham chút khá ky voi he thong tan nhiet chat long ket hop ca quat làm mát chu dong, dam bao he thong hoat dong on dinh. Trên bo mach chu cung tích hop san nút nguon (power), khoi dong lai (reset), dèn hien thi mã loi và ca mot so nút nhan ho tro ép xung truc tiep nhu OC Ignition, OC-Touch, nút clear CMOS xóa nhung thông so thiet lap trong BIOS hoac BIOS Switch se chuyen doi giua BIOS chính và phu.


Gigabyte ra mat dong bo mach chu series 9 tai Viet Nam
GA-Z97X-SOC Force.


GA-Z97X-SOC Force còn trang bi chip xu lý âm thanh Realtek ALC1150 cùng chip Op-Amp (Operational Amplifier, có the nâng cap riêng) cho phép nguoi dùng thay doi tan so âm thanh phù hop voi nhung the loai nhac và ‘gu’ thuong thuc theo moi cá nhân. Khu vuc audio còn duoc thiet ke doc lap voi duong chong nhieu phát quang (audio noise guard with path lighting) nham giam thieu nhung tap âm anh huong den chat luong âm thanh.


Khác voi truoc dây, tat ca bo mach chu cua Gigabyte, tu dòng pho thông cho den cao cap, deu duoc trang bi công nghe Durable nhu mot tiêu chuan bat buoc nham nâng cao tính on dinh cua he thong khi hoat dong liên tuc trong thoi gian dài. Cu the các bo mach chu se dùng ban mach in soi thuy tinh (glass fabric PCB) giúp giam thieu hien tuong doan mach trong môi truong do am cao. Toàn bo tu ran (solid capacitor) cùng Lower RDS(on) MOSFETs có tro kháng thap giúp tiet giam dien nang tiêu thu và nhiet do hoat dong thap. Trang bi các IC có kha nang chong tinh dien (ESD Resistance IC) và ca IC chong soc dien (anti surge IC) nham bao ve bo mach chu và ca nhung thiet bi phan cung trong truong hop nguon dien quá áp hoac thap áp.


Hình anh chi tiet Gigabyte GA-Z97X-Gaming 7


Gigabyte ra mắt dòng bo mạch chủ series 9 tại Việt Nam

Không chỉ làm mới các dòng sản phẩm vốn đã quen thuộc với người dùng, Gigabyte còn ra mắt dòng bo mạch chủ siêu bền Black Edition với thiết kế tối ưu cho việc hoạt động liên tục trong thời gian dài.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: