Sắp có điện thoại Windows Phone giá dưới 200 USD

Hãng Microsoft cùng một số đối tác mới có thể sẽ tung ra những model smartphone nền tảng Windows Phone giá rẻ vào cuối năm nay.


Điện thoại thông minh (smartphone) giá rẻ chạy hệ điều hành Windows Phone của Microsoft đang được sản xuất và sẽ sớm có mặt trên thị trường, một viên chức điều hành Microsoft đã khẳng định như thế hôm 4/6 vừa qua.


Phát biểu tại Triển lãm thương mại Computex 2014 đang diễn ra ở Đài Bắc (Đài Loan), Nick Parker, chuyên viên xử lý quan hệ đối tác của Microsoft với các nhà sản xuất thiết bị, cho biết những mẫu điện thoại di động mới này có thể ra mắt vào cuối năm nay.


Sắp có điện thoại Windows Phone giá dưới 200 USD
Điện thoại Nokia vẫn là chủ lực của nền tảng Windows Phone.
So với các model hiện tại, được ví von ở mức “bốn, năm và sáu”, thường có giá bán từ 400 đến 699 USD, Nick Parker đã đề cập đến các mẫu điện thoại Windows Phone mới giá rẻ này sẽ có thể chỉ xếp vào hàng "một, hai và ba". Parker không rõ là sẽ có các nhà sản xuất nào đưa ra thị trường những model điện thoại giá rẻ này, nhưng ông cho biết đã có thêm 9 công ty đối tác đã đăng ký vào chương trình phát triển điện thoại Windows Phone của Microsoft vào đầu năm nay.


Ngoài các đối tác hiện có gồm Nokia, Samsung, HTC và Huawei, Microsoft còn có thêm một số đối tác mới khác như Foxconn, Gionee, Lava (Xolo), Lenovo, LG, Longcheer, JSR, Karbonn và ZTE. Một số các đối tác mới có thị phần đáng kể ở các nước đang phát triển, nơi mà điện thoại giá thấp hấp dẫn người dùng hơn so với thị trường phát triển.


Microsoft tung ra phiên bản Windows Phone 8 vào cuối năm 2012. Hệ điều hành mặc dù được người tiêu dùng đón nhận một cách chậm chạp, có lẽ do sự vắng mặt của một số ứng dụng phổ biến trên nền tảng này, nhưng thị phần đã được tăng dần.


Theo hãng nghiên cứu thị trường IDC, Windows Phone mới có thị phần 3% của thị trường smartphone trong quý IV/2013, dù đã tăng so với 2,6% trong cùng kỳ ba tháng cuối năm 2012. Trong khi đó, Android của Google thống trị thị trường smartphone vào cuối năm 2013 với thị phần 78,1%. iOS của Apple đứng ở vị trí thứ hai với 17,6%. IDC dự báo Windows Phone sẽ tiếp tục tăng thị phần để đạt mức 7% trong năm 2018.

Sap co dien thoai Windows Phone gia duoi 200 USD


Hang Microsoft cung mot so doi tac moi co the se tung ra nhung model smartphone nen tang Windows Phone gia re vao cuoi nam nay.


Dien thoai thông minh (smartphone) giá re chay he dieu hành Windows Phone cua Microsoft dang duoc san xuat và se som có mat trên thi truong, mot viên chuc dieu hành Microsoft dã khang dinh nhu the hôm 4/6 vua qua.


Phát bieu tai Trien lãm thuong mai Computex 2014 dang dien ra o Dài Bac (Dài Loan), Nick Parker, chuyên viên xu lý quan he doi tác cua Microsoft voi các nhà san xuat thiet bi, cho biet nhung mau dien thoai di dong moi này có the ra mat vào cuoi nam nay.


Sap co dien thoai Windows Phone gia duoi 200 USD
Dien thoai Nokia van là chu luc cua nen tang Windows Phone.
So voi các model hien tai, duoc ví von o muc “bon, nam và sáu”, thuong có giá bán tu 400 den 699 USD, Nick Parker dã de cap den các mau dien thoai Windows Phone moi giá re này se có the chi xep vào hàng "mot, hai và ba". Parker không rõ là se có các nhà san xuat nào dua ra thi truong nhung model dien thoai giá re này, nhung ông cho biet dã có thêm 9 công ty doi tác dã dang ký vào chuong trình phát trien dien thoai Windows Phone cua Microsoft vào dau nam nay.


Ngoài các doi tác hien có gom Nokia, Samsung, HTC và Huawei, Microsoft còn có thêm mot so doi tác moi khác nhu Foxconn, Gionee, Lava (Xolo), Lenovo, LG, Longcheer, JSR, Karbonn và ZTE. Mot so các doi tác moi có thi phan dáng ke o các nuoc dang phát trien, noi mà dien thoai giá thap hap dan nguoi dùng hon so voi thi truong phát trien.


Microsoft tung ra phiên ban Windows Phone 8 vào cuoi nam 2012. He dieu hành mac dù duoc nguoi tiêu dùng dón nhan mot cách cham chap, có le do su vang mat cua mot so ung dung pho bien trên nen tang này, nhung thi phan dã duoc tang dan.


Theo hãng nghiên cuu thi truong IDC, Windows Phone moi có thi phan 3% cua thi truong smartphone trong quý IV/2013, dù dã tang so voi 2,6% trong cùng ky ba tháng cuoi nam 2012. Trong khi dó, Android cua Google thong tri thi truong smartphone vào cuoi nam 2013 voi thi phan 78,1%. iOS cua Apple dung o vi trí thu hai voi 17,6%. IDC du báo Windows Phone se tiep tuc tang thi phan de dat muc 7% trong nam 2018.


Sắp có điện thoại Windows Phone giá dưới 200 USD

Hãng Microsoft cùng một số đối tác mới có thể sẽ tung ra những model smartphone nền tảng Windows Phone giá rẻ vào cuối năm nay.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: