Khánh thành Tòa nhà Bưu điện Đà Nẵng

ICTnews – Sáng ngày 9/6/2014, Bưu điện TP Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Tòa nhà Bưu điện tại địa chỉ 155 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.


Công trình Tòa nhà Bưu điện Đà Nẵng bao gồm 2 khối nhà: khối văn phòng cao 11 tầng và 01 tầng hầm, khối khai thác cao 7 tầng và 01 tầng hầm. Tổng diện tích sàn gần 13.000 m2 được xây dựng trên diện tích đất 6.000 m2 với tổng giá trị đầu tư hơn 203 tỷ đồng.


Tòa nhà được lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa nhiệt độ, báo cháy và chữa cháy tự động, thiết bị quan sát thông minh; hệ thống mạng viễn thông, CNTT được đầu tư hiện đại… nhằm đảm bảo công năng sử dụng của văn phòng làm việc đa chức năng.


Tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm TP Đà Nẵng với 3 mặt tiền nên Tòa nhà Bưu điện không những là điểm nhấn kiến trúc mà còn có thể tận dụng lợi thế cảnh quan xung quanh để thiết kế các hệ thống quảng bá nhận diện thương hiệu của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost), những showroom hiện đại của Trung tâm giao dịch nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm và dịch vụ do Bưu điện TP Đà Nẵng cung cấp.


Khánh thành Tòa nhà Bưu điện Đà Nẵng

Tòa nhà này vừa là trụ sở làm việc của Bưu điện Đà Nẵng vừa khai thác dịch vụ văn phòng cho thuê.


Tận dụng lợi thế về vị trí đắc địa, VietnamPost đã phê duyệt đề án chuyển đổi công năng sử dụng Tòa nhà Bưu điện vừa làm văn phòng làm việc của Bưu điện TP Đà Nẵng vừa kết hợp kinh doanh dịch vụ văn phòng cho thuê. Theo đó, diện tích sử dụng văn phòng làm việc chỉ chiếm khoảng 4.000 m2 và hơn 8.000 m2 diện tích còn lại được đưa vào kinh doanh.


Phát biểu tại lễ khai trương, ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng: “Công trình Tòa nhà làm việc và cho thuê của Bưu điện TP Đà Nẵng đã đáp ứng quy hoạch của Đà Nẵng trong việc phát triển không gian đô thị và kiến trúc cảnh quan; đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của một Doanh nghiệp Bưu chính hàng đầu của TP Đà Nẵng đáp ứng định hướng chung của TP Đà Nẵng về xây dựng và phát triển ngành BCVT-CNTT theo hướng hiện đại, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của TP Đà Nẵng”.

Khanh thanh Toa nha Buu dien Da Nang


ICTnews – Sang ngay 9/6/2014, Buu dien TP Da Nang long trong to chuc le khanh thanh va dua vao hoat dong Toa nha Buu dien tai dia chi 155 Nguyen Van Linh, quan Thanh Khe, TP Da Nang.


Cong trinh Toa nha Buu dien Da Nang bao gom 2 khoi nha: khoi van phong cao 11 tang va 01 tang ham, khoi khai thac cao 7 tang va 01 tang ham. Tong dien tich san gan 13.000 m2 duoc xay dung tren dien tich dat 6.000 m2 voi tong gia tri dau tu hon 203 ty dong.


Toa nha duoc lap dat he thong thong gio, dieu hoa nhiet do, bao chay va chua chay tu dong, thiet bi quan sat thong minh; he thong mang vien thong, CNTT duoc dau tu hien dai… nham dam bao cong nang su dung cua van phong lam viec da chuc nang.


Toa lac ngay tai vi tri trung tam TP Da Nang voi 3 mat tien nen Toa nha Buu dien khong nhung la diem nhan kien truc ma con co the tan dung loi the canh quan xung quanh de thiet ke cac he thong quang ba nhan dien thuong hieu cua Tong cong ty Buu dien Viet Nam (VietnamPost), nhung showroom hien dai cua Trung tam giao dich noi trung bay gioi thieu san pham va dich vu do Buu dien TP Da Nang cung cap.


Khanh thanh Toa nha Buu dien Da Nang

Toa nha nay vua la tru so lam viec cua Buu dien Da Nang vua khai thac dich vu van phong cho thue.


Tan dung loi the ve vi tri dac dia, VietnamPost da phe duyet de an chuyen doi cong nang su dung Toa nha Buu dien vua lam van phong lam viec cua Buu dien TP Da Nang vua ket hop kinh doanh dich vu van phong cho thue. Theo do, dien tich su dung van phong lam viec chi chiem khoang 4.000 m2 va hon 8.000 m2 dien tich con lai duoc dua vao kinh doanh.


Phat bieu tai le khai truong, ong Phung Tan Viet, Pho Chu tich UBND TP Da Nang cho rang: “Cong trinh Toa nha lam viec va cho thue cua Buu dien TP Da Nang da dap ung quy hoach cua Da Nang trong viec phat trien khong gian do thi va kien truc canh quan; doi moi mo hinh san xuat kinh doanh nham nang cao hieu qua hoat dong cua mot Doanh nghiep Buu chinh hang dau cua TP Da Nang dap ung dinh huong chung cua TP Da Nang ve xay dung va phat trien nganh BCVT-CNTT theo huong hien dai, gop phan vao phat trien kinh te, xa hoi cua TP Da Nang”.


Khánh thành Tòa nhà Bưu điện Đà Nẵng

ICTnews – Sáng ngày 9/6/2014, Bưu điện TP Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Tòa nhà Bưu điện tại địa chỉ 155 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: