Bị NSA cài backdoor vào sản phẩm, CEO Cisco cầu cứu Obama

CEO Cisco trích dẫn báo cáo rằng các thiết bị mạng của họ đã bị Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ chặn khi vận chuyển ra nước ngoài để cài đặt công cụ giám sát, làm ảnh hưởng đến sự tin tưởng của khách hàng.


Giám đốc điều hành Cisco Systems, John Chambers, đã viết thư cầu cứu Tổng thống Mỹ Barack Obama can thiệp để doanh số bán hàng ngành công nghệ trong nước không bị ảnh hưởng bởi một sự mất mát tin tưởng từ khách hàng sau kết quả báo cáo giám sát của Cơ quan An ninh Quốc gia NSA (National Security Agency). Tháng 11/2013, Cisco cho biết những đơn đặt hàng từ Trung Quốc đã một phần bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về giám sát của NSA.


Thư cho hay, ngay cả khi Mỹ đã cảnh báo khách hàng rằng thiết bị mạng Trung Quốc có thể được sử dụng để do thám họ, NSA vẫn quyết định chặn những sản phẩm như thiết bị định tuyến, máy chủ và những thiết bị mạng khác để ghép các công cụ giám sát trước khi đóng gói lại với một con dấu nhà máy và gửi sản phẩm cho khách hàng ở nước ngoài.


Cisco cho biết đơn đặt hàng của hãng đã một phần bị ảnh hưởng bởi những lo ngại NSA can thiệp với mục đích do thám.
"Chúng tôi chỉ đơn giản là không thể hoạt động theo cách này, khách hàng tin tưởng vì chúng tôi có thể cung cấp những sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của họ về tính toàn vẹn và an ninh", Chambers đã viết trong bức thư gửi Tổng thống Obama ngày 15/5 vừa qua. "Chúng tôi hiểu những mối đe dọa thực sự và có ý nghĩa đang tồn tại trong thế giới này, nhưng chúng tôi cũng phải tôn trọng mối quan hệ của ngành công nghiệp tin cậy với khách hàng của chúng tôi". Một phát ngôn viên của Cisco hôm Chủ nhật vừa rồi xác nhận rằng lá thư đã được gửi đến Tổng thống Obama.


Đề cập đến các báo cáo, trong đó có một bức ảnh dường như là một sản phẩm đóng gói của Cisco đã bị can thiệp, ông Chambers cho biết nếu những lời cáo buộc là đúng sự thật, các hành động này sẽ làm suy yếu niềm tin vào khả năng của các công ty công nghệ để cung cấp sản phẩm trên toàn thế giới. Ông yêu cầu chính quyền Obama phải có một vai trò lãnh đạo và đảm bảo đưa ra các hướng dẫn và cải thiện hợp lý về vấn đề này.


Khi nói đến các báo cáo rằng sản phẩm của Cisco cùng một số hãng CNTT khác đã được thỏa hiệp trên đường giao đến tay khách hàng, Cố vấn Mark Chandler của Cisco đã viết trong một bài đăng trên blog tuần trước rằng, Cisco là một công ty tuân thủ tuyệt đối luật pháp Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia khác, trong đó có cả chính sách hạn chế xuất khẩu đến những khách hàng và một số điểm đến cụ thể.


Hồi tháng 12 năm ngoái, 8 hãng công nghệ hàng đầu như Microsoft, Google, Facebook, Yahoo và một số công ty khác đã kêu gọi cải cách trên toàn thế giới về việc ban hành và thực thi luật giám sát của chính phủ, trong đó yêu cầu Hoa Kỳ phải là nước đi đầu. Trong năm 2013, một số công ty Internet bị cựu nhân viên Edward Snowden của NSA buộc tội tiết lộ cho NSA thời gian thực truy cập vào nội dung trên các máy chủ của họ, nhưng cuối cùng các công ty này đã bác bỏ lời cáo buộc đó. Cũng có những báo cáo rằng cơ quan an ninh này đã thâm nhập vào các liên kết thông tin liên lạc giữa các trung tâm dữ liệu của Yahoo và Google.


Sau những tranh cãi xung quanh các tiết lộ khác nhau của Snowden về việc NSA theo dõi người dùng, Tổng thống Obama hồi đầu năm 2014 đã công bố một số thay đổi về quyền giám sát của NSA, bao gồm bộ sưu tập gây tranh cãi của các cơ quan siêu dữ liệu điện thoại của công dân Mỹ. Ông cũng kêu gọi sự minh bạch mới và giám sát các chương trình do thám của Mỹ, bảo vệ sự riêng tư cho người nước ngoài và hứa hẹn sẽ ngừng theo dõi lãnh đạo các nước đồng minh ngoại trừ nếu có một sự kiện an ninh quốc gia quan trọng.

Bi NSA cai backdoor vao san pham, CEO Cisco cau cuu Obama


CEO Cisco trich dan bao cao rang cac thiet bi mang cua ho da bi Co quan An ninh Quoc gia Hoa Ky chan khi van chuyen ra nuoc ngoai de cai dat cong cu giam sat, lam anh huong den su tin tuong cua khach hang.


Giám doc dieu hành Cisco Systems, John Chambers, dã viet thu cau cuu Tong thong My Barack Obama can thiep de doanh so bán hàng ngành công nghe trong nuoc không bi anh huong boi mot su mat mát tin tuong tu khách hàng sau ket qua báo cáo giám sát cua Co quan An ninh Quoc gia NSA (National Security Agency). Tháng 11/2013, Cisco cho biet nhung don dat hàng tu Trung Quoc dã mot phan bi anh huong boi nhung lo ngai ve giám sát cua NSA.


Thu cho hay, ngay ca khi My dã canh báo khách hàng rang thiet bi mang Trung Quoc có the duoc su dung de do thám ho, NSA van quyet dinh chan nhung san pham nhu thiet bi dinh tuyen, máy chu và nhung thiet bi mang khác de ghép các công cu giám sát truoc khi dóng gói lai voi mot con dau nhà máy và gui san pham cho khách hàng o nuoc ngoài.


Cisco cho biet don dat hàng cua hãng dã mot phan bi anh huong boi nhung lo ngai NSA can thiep voi muc dích do thám.
"Chúng tôi chi don gian là không the hoat dong theo cách này, khách hàng tin tuong vì chúng tôi có the cung cap nhung san pham dáp ung các tiêu chuan cao nhat cua ho ve tính toàn ven và an ninh", Chambers dã viet trong buc thu gui Tong thong Obama ngày 15/5 vua qua. "Chúng tôi hieu nhung moi de doa thuc su và có ý nghia dang ton tai trong the gioi này, nhung chúng tôi cung phai tôn trong moi quan he cua ngành công nghiep tin cay voi khách hàng cua chúng tôi". Mot phát ngôn viên cua Cisco hôm Chu nhat vua roi xác nhan rang lá thu dã duoc gui den Tong thong Obama.


De cap den các báo cáo, trong dó có mot buc anh duong nhu là mot san pham dóng gói cua Cisco dã bi can thiep, ông Chambers cho biet neu nhung loi cáo buoc là dúng su that, các hành dong này se làm suy yeu niem tin vào kha nang cua các công ty công nghe de cung cap san pham trên toàn the gioi. Ông yêu cau chính quyen Obama phai có mot vai trò lãnh dao và dam bao dua ra các huong dan và cai thien hop lý ve van de này.


Khi nói den các báo cáo rang san pham cua Cisco cùng mot so hãng CNTT khác dã duoc thoa hiep trên duong giao den tay khách hàng, Co van Mark Chandler cua Cisco dã viet trong mot bài dang trên blog tuan truoc rang, Cisco là mot công ty tuân thu tuyet doi luat pháp Hoa Ky cung nhu nhieu quoc gia khác, trong dó có ca chính sách han che xuat khau den nhung khách hàng và mot so diem den cu the.


Hoi tháng 12 nam ngoái, 8 hãng công nghe hàng dau nhu Microsoft, Google, Facebook, Yahoo và mot so công ty khác dã kêu goi cai cách trên toàn the gioi ve viec ban hành và thuc thi luat giám sát cua chính phu, trong dó yêu cau Hoa Ky phai là nuoc di dau. Trong nam 2013, mot so công ty Internet bi cuu nhân viên Edward Snowden cua NSA buoc toi tiet lo cho NSA thoi gian thuc truy cap vào noi dung trên các máy chu cua ho, nhung cuoi cùng các công ty này dã bác bo loi cáo buoc dó. Cung có nhung báo cáo rang co quan an ninh này dã thâm nhap vào các liên ket thông tin liên lac giua các trung tâm du lieu cua Yahoo và Google.


Sau nhung tranh cãi xung quanh các tiet lo khác nhau cua Snowden ve viec NSA theo dõi nguoi dùng, Tong thong Obama hoi dau nam 2014 dã công bo mot so thay doi ve quyen giám sát cua NSA, bao gom bo suu tap gây tranh cãi cua các co quan siêu du lieu dien thoai cua công dân My. Ông cung kêu goi su minh bach moi và giám sát các chuong trình do thám cua My, bao ve su riêng tu cho nguoi nuoc ngoài và hua hen se ngung theo dõi lãnh dao các nuoc dong minh ngoai tru neu có mot su kien an ninh quoc gia quan trong.


Bị NSA cài backdoor vào sản phẩm, CEO Cisco cầu cứu Obama

CEO Cisco trích dẫn báo cáo rằng các thiết bị mạng của họ đã bị Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ chặn khi vận chuyển ra nước ngoài để cài đặt công cụ giám sát, làm ảnh hưởng đến sự tin tưởng của khách hàng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: